Skoči na glavni sadržaj

Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 14/1 No. 14., 2018.

  • Datum izdavanja: 28.02.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 31.03.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Posveta Luku Paljetku – Uz 75. godinu života (str. 7-9)

Josip Lisac
Uvodnik


O kategoriji adverbijala (str. 11-45)

Sanja Baričević
Izvorni znanstveni članak


Jezične značajke hrvatske marijanske lirike splitskoga književnog kruga 16. stoljeća (str. 47-76)

Marijana Tomelić Ćurlin, Suzana Jerković
Pregledni rad


Zapadna štokavština u djelu Aleksandra Belića (str. 77-85)

Samra Hrnjica
Pregledni rad


Prevođenje metafora. Problemi metodologije za istraživanje recepcije poetskoga teksta (str. 87-99)

Rafaela Božić
Izvorni znanstveni članak


Razumijevanje motiviranosti značenja frazema u talijanskome kao inome jeziku (str. 101-119)

Irena Marković
Izvorni znanstveni članak


Književno oblikovanje gospodarskih problema u romanu Tijesna zemlja Mate Balote (str. 121-153)

Sanja Franković
Izvorni znanstveni članak


Punina Nakupina - Uz najnoviju zbirku pjesama Luka Paljetka (str. 155-161)

Tonko Maroević
Stručni rad


Luko s ovoga i onoga svijeta (str. 163-168)

Milan Bešlić
Stručni rad


Paljetkova lutkarska dramaturgija (str. 169-187)

Teodora Vigato
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 21.088 *