Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.02.1981.
  • Objavljen na Hrčku: 14.02.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Nesuglasja s književnojezičnom normom u pjesničkom jeziku Tina Ujevića (str. 65-72)

Stjepko Težak
Izvorni znanstveni članak


Konvencionalan govor (str. 72-75)

Ivo Škarić
Izvorni znanstveni članak


Porijeklo značenja glagola p l i j e n i t i »osvajati, očaravati« (str. 76-78)

Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak


Stilske odrednice u našim rječnicima (str. 79-91)

Stjepan Babić
Izvorni znanstveni članak


Značenje i uporaba riječi pored i osim (str. 91-93)

Božidar Finka
Stručni rad


Kako da pišemo nazive nogometnih klubova? (str. 93-93)

Stjepan Babić
Stručni rad


Škriljci, škriljevci ili škriljavci? (str. 94-94)

Ratimir Kalmeta
Stručni rad


O nazivu planet(a) (str. 94-95)

Ratimir Kalmeta
Stručni rad


Što znače riječi suprug i supruga? (str. 96-96)

Franjo Tanocki
Stručni rad


Posjeta: 4.579 *