Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 10.08.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 11.08.2021.

Sadržaj

Puni tekst

MORFOMETRIJSKA ANALIZA VASKULARNIH KLEFTOVA U DJECE SA SIMPTOMIMA AKUTNOG APENDICITISA I NEGATIVNOM APENDEKTOMIJOM (str. 0-0)

BERNARDICA JURIĆ, MONICA STEPHANY KIRIGIN, RENATO IVELJ, LUCIJA ČIZMIĆ LELJAK, IVAN PEZELJ, MONIKA ULAMEC, BOŽO KRUŠLIN
Izvorni znanstveni članak


NUTRITIVNI ZBROJ (CONTROLLING NUTRITIONAL STATUS - CONUT) MOŽE PREDVIDJETI PREŽIVLJENJE BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI (str. 0-0)

GORDAN BABIĆ, IVAN KREČAK, VESNA ROŽANKOVIĆ ČOBANOV, SANDRA PETKOVIĆ, MARIJANA GULIN
Izvorni znanstveni članak


ENCEPHALOPATHY CAUSED BY THE APPLICATION OF METRONIDAZOLE (str. 0-0)

IVETA MERĆEP, MARINA TITLIĆ, ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, ANA REPIĆ BULIČIĆ, NIKOLINA FRIŠČIĆ
Pregledni rad


COVID-19 PANDEMIC AND KIDNEY TRANSPLANTATION (str. 137-141)

CEDRIC AROL TAKOU KUITCHEU, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pregledni rad


EFFECTS OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH EPILEPSY (str. 0-0)

IRIS ZAVOREO, MARGARETA TESKERA, DUBRAVKA CILIGA, TATJANA TROŠT BOBIĆ, LIDIJA PETRINOVIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad


GUILLAIN-BARRÉOV SINDROM I ATIPIČNE VARIJANTE U DJECE: ISKUSTVO TERCIJARNOG CENTRA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 0-0)

NINA BARIŠIĆ, TENA TRBOJEVIĆ, LORNA STEMBERGER MARIĆ, GORAN TEŠOVIĆ
Stručni rad


ULOGA SOCIJALNE PODRŠKE U PROCESU GLASOVNO-GOVORNE REHABILITACIJE (str. 0-0)

TAMARA KOPF, LJILJANA ŠIRIĆ, MARINELA ROSSO
Stručni rad


PONOVNA INFEKCIJA COVID-19 U BOLESNIKA SA ZAVRŠNIM STADIJEM KRONIČNE BOLESTI BUBREGA NA KRONIČNOJ HEMODIJALIZI: JE LI TO MOGUĆE ILI SE RADI O DIJAGNOSTIČKOM PROPUSTU? (str. 0-0)

ALMA MUTEVELIĆ-TURKOVIĆ, AMELA BEĆIRAGIĆ, AMELA DERVIŠEVIĆ, AIDA ĆORIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja


CAMPTOCORMIA AND MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 2 (str. 0-0)

DENIS ČERIMAGIĆ, ERVINA BILIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 13.157 *