Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 24.11.1983.
  • Objavljen na Hrčku: 10.01.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Dalmaticum mare (str. 5-20)

Mate Suić
Izvorni znanstveni članak


Liturgijski kodeksi svetokrševanskog opata Deodata Venijera (str. 57-84)

Josip Kolanović
Izvorni znanstveni članak


Veze povjesničara Ivana Luciusa (Lučića) sa Zadrom (str. 85-100)

Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak


Palma il Giovane na Orebićima i u Splitu (str. 101-110)

Cvito Fisković
Prethodno priopćenje


Smiljanići - kotarski serdari (str. 111-132)

Roman Jelić
Prethodno priopćenje


Prilozi iz gospodarskog života Šibenika u XIX. stoljeću (str. 133-152)

Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak


Paška solana i sol - proizvodnja i trgovina od 1797. do 1813. godine (str. 179-206)

Ante Usmiani
Izvorni znanstveni članak


Car Franjo I. o Šibeniku u svom putnom dnevniku iz 1818. godine (str. 179-206)

Ivan Pederin
Pregledni rad


Ivan Meštrović i borba za Dalmaciju (str. 229-290)

Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 6.433 *