Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 17.12.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 02.06.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Što je centralni gigantocelularni granulom čeljusti? (str. 16-19)

Aleksandra Kovačević, Jakša Grgurević
Pregledni rad


Okluzijska udlaga u terapiji temporomandibularnih poremećaja (str. 21-23)

Marijana Cindrić, Tomislav Badel
Pregledni rad


Magnetska rezonancija i dijagnostika poremećaja čeljusnog zgloba (str. 24-26)

Marijana Zenko, Tomislav Badel
Pregledni rad


Inlay mostovi (str. 27-29)

Lana Bergman, Slađana Milardović Ortolan, Joško Viskić, Ketij Mehulić
Pregledni rad


Okluzalna trauma (str. 32-34)

Barbara Delija, Walter Dukić
Pregledni rad


Implantološka terapija kod pacijenata s parodontitisom (str. 35-37)

Barbara Delija, Walter Dukić
Pregledni rad


Straumann Roxolid - 3,3 mm implantat od titana i cirkona (str. 38-40)

Walter Dukić
Pregledni rad


Terapija horizontalne insuficijencije koštanog grebena ekspanzijskim tehnikama (str. 41-44)

Ivan Katalinić, Dragana Gabrić
Uvodnik


Autotransplantacija zuba (str. 45-47)

Ivana Mudrinić, Irina Filipović - Zore
Uvodnik


Trajna idiopatska bol u području lica i atipična odontalgija (str. 48-50)

Ivana Perković, Marina Perić, Vanja Vučićević Boras, Davor Vagić
Pregledni rad


Pušenje kao faktor rizika kod ugradnje dentalnih implantata (str. 51-52)

Katarina Komar, Davor Brajdić
Pregledni rad


Materijali za funkcijske otiske u mobilnoj protetici i njihova primjena (str. 53-56)

Petra Krhen, Nikola Petričević
Pregledni rad


Wax up i mock up u fiksnoprotetskoj terapiji (str. 57-59)

Toni Radić, Vedran Sablić, Slađana Milardović Ortolan, Ketij Mehulić
Pregledni rad


Oralni lihen vs. lihenoidna reakcija (str. 60-63)

Martina Bucić, Marinka Mravak - Stipetić
Pregledni rad


Temporomandibularni poremećaji, 2. dio (str. 64-67)

Martina Romić Knežević, Ivica Knežević, Dragana Gabrić
Pregledni rad


Izrada direktnog estetskog kompozitnog nadomjeska uporabom silikonskog ključa i kromatske višeslojne tehnike - prikaz slučaja (str. 68-70)

Matej Par, Vildana Skenderi, Dubravka Knezević Zlatarić
Studija slučaja


Diferencijalna dijagnostika bolesti pulpe i periapeksa (str. 71-74)

Ivana Medvedec Mikić, Goranka Prpić - Mehičić
Pregledni rad


Klinička upotreba apeksnih lokatora (str. 75-76)

Antonija Znaor, Silvana Jukić Krmek
Pregledni rad


Primjena hijaluronske kiseline u dentalnoj medicini (str. 77-80)

Marina Rukavina, Jurica Matijević, Nada Galić
Pregledni rad


Karcinom usne šupljine (str. 81-83)

Leon Berislavić, Bruno Biondić, Vlaho Brailo
Pregledni rad


Oralne manifestacije spolno prenosivih bolesti (str. 84-87)

Marina Perić, Marija Buljan
Pregledni rad


Klinički i laboratorijski tijek izrade staklokeramičke krunice (str. 88-91)

Slađana Milardović Ortolan, Daniela Medojević, Lana Bergman, Joško Viskić, Ketij Mehulić
Pregledni rad


Posjeta: 1.189 *