Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 10.08.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 11.08.2023.

Sadržaj

Puni tekst

TRANSPLANTACIJA PLUĆA U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB U HRVATSKOJ (str. 230-230)

TOMISLAV KOPJAR, FEĐA DŽUBUR, DORIAN HIRŠL, GORAN MADŽARAC, ZORAN JANEVSKI, JASNA ŠPIČEK MACAN, SANJA KONOSIĆ, HRVOJE GAŠPAROVIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA
Izvorni znanstveni članak


PRECIPITATING FACTORS AND CLINICAL FEATURES OF DIABETIC KETOACIDOSIS (str. 276-276)

NINO MATAS, ANJA BARAČ NEKIĆ, SANJA MLINARIĆ VRBICA, ANELA NOVAK, TATJANA BAČUN, IVAN FELDI, SVETOLIK SPASIĆ, ANTONELA ČOLIĆ, FRAN VRANDEČIĆ, KARIN ZIBAR TOMŠIĆ, DARKO KAŠTELAN, TINA DUŠEK
Izvorni znanstveni članak


STANJE POST-COVID-19 U PRIMATELJA BUBREŽNOG PRESATKA: ISKUSTVO JEDNOG CENTRA (str. 276-276)

ŽELJKA JUREKOVIĆ, KSENIJA VUČUR ŠIMIĆ, LADA ZIBAR
Ostalo


UTJECAJ VJEŽBANJA I RAZINE OSPOSOBLJENOSTI NA MIKROCIRKULACIJU RETINE (str. 246-246)

FRANJO DREŽNJAK, IVAN MUSA, IRENA SESAR, ANITA PUŠIĆ SESAR, ANTONIO SESAR, RENATO PEJIĆ, FILIP GUNARIĆ, IVAN MERDŽO
Ostalo


PREGLED ŽENSKE SPOLNE FUNKCIJE S PRIKAZOM HRVATSKOG PRIJEVODA INDEKSA ŽENSKE SPOLNE FUNKCIJE (str. 263-263)

IVA MILIĆ VRANJEŠ, MATKO ZELIĆ, JELENA JAKAB, DUBRAVKA SERTIĆ, SINIŠA ŠIJANOVIĆ, LADA ZIBAR
Pregledni rad


CHARACTERISTICS, AUTOANTIBODIES AND TREATMENT OF PATIENTS WITH AUTOIMMUNE HAEMOLYTIC ANAEMIA (str. 271-271)

MIRELA RAOS, DRAŽEN PULANIĆ, SANJA MALJKOVIĆ, BRANKA GOLUBIĆ ĆEPULIĆ
Stručni rad


OBITELJSKA INFESTACIJA DJEČJOM GLISTOM ENTEROBIUS VERMICULARIS OTKRIVENA PREGLEDOM SEDIMENTA MOKRAĆE (str. 276-276)

IVANKA BATARILO, GORDANA MARAVIĆ-VLAHOVIČEK, BRANKA BEDENIĆ, MIA SLADE-VITKOVIĆ
Studija slučaja


POSSIBILITIES OF DEPRESSION TREATMENT IN PERIMENOPAUSAL AGE CONCERNING VARIOUS ETIOLOGIC FACTORS (str. 280-280)

VALENTIN KORDIĆ, VANJA ĐURIČIĆ, ANDRIJANA ŠANTIĆ, SANDA ANTON, MIRJANA MIKULIĆ, DUNJA DEGMEČIĆ
Studija slučaja


OTROVANJE GLJIVOM AMANITA PHALLOIDES – RANO LIJEČENJE AKTIVNIM UGLJENOM I N-ACETIL CISTEINOM: PRIKAZ BOLESNIKA I KRATAK PREGLED LITERATURE (str. 287-287)

LOUI M. AL-HUSINAT, GIUSEPPE FERRARA, ALAMEEN ALSABBAH, ANTONELLA COTOIA, RENATA BECK
Studija slučaja


EUTHANASIA COMBINED WITH ORGAN DONATION: CURRENT STATUS AND CONCERNS (str. 289-291)

JADRANKA BUTUROVIĆ PONIKVAR
Pismo uredniku


Posjeta: 4.104 *