Skoči na glavni sadržaj

Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 7/2 No. 7., 2011.

  • Datum izdavanja: 08.03.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 01.04.2012.

Sadržaj

Puni tekst

COGNITIVE LINGUISTICS AND SYNONYMY: THEORY AND LEXICOGRAPHIC PRACTICE (str. 305-325)

Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak


THE ACCENT OF DISYLLABIC O-STEMS WITH A SHORT FALLING ACCENT IN DUBROVNIK (str. 327-366)

Orsat Ligorio, Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak


ZASTOR ILI ZAVJESA? (str. 389-393)

CURTAIN OR HANGINGS? (str. 389-393)

Jurica Budja
Pregledni rad


OB IZIDU NAREČNEGA ATLASA SLOVENSKE ISTRE IN KRASA (NASIK) (str. 395-401)

Suzana Giljanović
Pregledni rad


(AS IF) I AM NOT THERE? RAPE AS A LITERARY AND DOCUMENTARY THEME (str. 413-422)

Josipa Korljan
Pregledni rad


LA FRANCE, NAPOLEON ET LES CROATES (str. 423-441)

Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak


ÜBER DIE VÖLKER, VOLKSGRUPPEN UND SPRACHEN IM PANNONISCHEN RAUM (str. 443-457)

Robert Hajszan
Pregledni rad


IN MEMORIAM. GANE TODOROVSKI (1929.-2010.) (str. 459-460)

Miro Grubić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


RAFI BOGIŠIĆU (1925.– 2010.) IN MEMORIAM (str. 463-467)

Josip Bratulić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


JOSIPU VONČINI U SPOMEN (RAVNA GORA, 18. IX. 1932. – ZAGREB, 18. X. 2010.) (str. 468-470)

Josip Lisac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


JULIJE DEROSSI (TROGIR, 9. SRPNJA 1928. – ZADAR, 28. STUDENOGA 2010.) (str. 475-477)

Mate Kovačević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 40.918 *