Skip to the main content
  • Publication date: 30.06.2017.
  • Published on HRČAK: 04.12.2017.

Table of contents

Full text

KAKO ZAŠTITI DIJETE KAD POČNE RAT (tema: majka) (page 7-31)

Julijana Matanović
Original scientific paper


PERFOMANS „GLASNO ĆUTANJE“ – PREZENTACIJA PREKO INTERNETSKIH PORTALA (page 53-65)

Barbara Martinović
Original scientific paper


RELATEDNESS OF PERSONALITY DIMENSIONS AND READING HABITS OF HIGH SCHOOL STUDENTS (page 67-81)

Marina Kotrla Topić, Goran Latković, Drago Stojaković
Original scientific paper


DISKRIMINACIJA ŽENA – ZASTUPLJENOST ŽENA I POLITIČARKI U IZBORNIM BLOKOVIMA INFORMATIVNIH EMISIJA NACIONALNIH TELEVIZIJA (page 83-95)

Branimir Felger, Gordana Lesinger, Ivan Tanta
Preliminary communication


ČIMBENICI OD UTJECAJA NA TRADICIONALNU I ELEKTRONSKU USMENU KOMUNIKACIJU: ISTRAŽIVANJE NA UZORKU STUDENATA (page 97-111)

Ivana Kursan Milaković, Mirela Mihić, Natalija Ivasečko
Preliminary communication


ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN BANKING SERVICE SELECTION (page 113-125)

Marija Vukoja
Original scientific paper


TEORIJSKE POSTAVKE O MEDIJIMA – DEFINICIJE, FUNKCIJE I UTJECAJ (page 127-136)

Daniela Jurčić
Professional paper


Visits: 48.819 *