Socijalne inovacije u području održivog razvoja u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Danijel Baturina Studijski centar socijalnog rada Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Jelena Matančević Studijski centar socijalnog rada Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

transformativne socijalne inovacije, održivi razvoj, vladavina, socijalni učinci, Hrvatska

Sažetak

Socijalne inovacije područje su rastućeg znanstveno-istraživačkog i policy interesa posljednjih godina. Njima se nastoji odgovoriti na rastuće socijalne potrebe i probleme na djelotvorniji način, a mogu se odnositi ne samo na nove usluge, već i na nove modele vladavine i participacije te općenito, nove načine na koje se stvari rade. Dio istraživanja naglašava i transformativni potencijal socijalnih inovacija na šire promjene sustava i institucija. Istovremeno, područje održivog razvoja, jedno je od najprisutnijih i najaktualnijih područja društvenog razvoja koje obično podrazumijeva ekonomsku, socijalnu i ekološku dimenziju. S obzirom na navedeno, cilj rada je istražiti potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu. Dva su ključna istraživačka pitanja: prvo, kako nastaju socijalne inovacije u području održivog razvoja u hrvatskom kontekstu i drugo, kako socijalne inovacije utječu na održivi razvoj. Istraživanje se temelji na kvalitativnom istraživačkom pristupu, budući da se radi od nedovoljno istraženom fenomenu, kroz eksplorativne višestruke studije slučaja (N=5). Slučajevi u istraživanju su organizacije (različiti tipovi pravnih osoba) koje djeluju u raznolikim područjima održivog razvoja. Strategija analize bila je putem nacrta, temeljem nekoliko ključnih dimenzija. Neki od ključnih nalaza u pogledu zajedničkih obilježja slučajeva su: organizacije pokazuju snažnu vrijednosnu utemeljenost poput autentičnosti, transparentnosti, solidarnosti i uzajamnosti u svom radu; surađuju s relativno širokim krugom dionika iz različitih sektora, poput lokalnih vlasti, drugih organizacija, obrazovnih ustanova te šire javnosti; u svom djelovanju vode se načelima „znanosti u društvu“; bez obzira na sektor kojem pripadaju iskazuju preferencije prema tržišnom financiranju. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-08-31

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak