Svezak 32 Br. 2 (2023)

Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

E-pošta: socekol@ffzg.hr

Pristup: Otvoreni pristup

Objavljeno: 2023-08-31