O časopisu

Časopis Vjesnik istarskog arhiva je znanstveni časopis koji izdaje Državni arhiv u Pazinu. Časopis prvenstveno objavljuje znanstvene radove o najširoj problematici povijesti Istre s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina, temeljenih najvećim dijelom na istraživanjima izvornoga gradiva pohranjenoga u Državnom arhivu u Pazinu ili u inozemnim arhivima koji posjeduju gradivo istarske provenijencije. Osim takvih radova, časopis objavljuje i druge priloge od znanstvenoga i stručnog interesa: transkripcije i transliteracije manjih cjelina izvornoga gradiva, stručne radove s polja arhivistike, izvješća i bilješke o djelatnosti Državnoga arhiva u Pazinu, recenzije, prikaze knjiga i periodike, osvrte, obavijesti, nekrologe i slično. Zahvaljujući potpori brojnih suradnika, financijskoj podršci Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te dijela gradova i općina Istarske županije časopis se objavljuje jednom godišnje. Časopis se redovito objavljuje od 2012. godine na HRČKU – portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, a 2019. godine uvršten je u kategoriju a2 časopisa temeljem Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 72/2019).