Smjernice za recenzente

U časopisu se objavljuju isključivo neobjavljeni radovi. Svi radovi prolaze prvu uredničku provjeru s ciljem procjene usklađenosti rada s tematskim područjem časopisa i udovoljavanju znanstvene kvalitete. Nakon provjere, radovi koji su podvrgnuti recenziji prolaze kroz dvostruko slijepi recenzentski postupak. Ovaj postupak osigurava nepristranu evaluaciju radova, gdje identitet autora ostaje nepoznat recenzentima, čime se potiče objektivnost i kvalitetna analiza originalnosti, metodologije i doprinosa rada znanstvenom području. Recenzent procjenjuje originalnost rada i njegovu relevantnost u odnosu na postojeće znanstvene spoznaje u pojedinom znanstvenom području. Za svaki članak uredništvo imenuje dva recenzenta. Ako se vrednovanje recenzenata ne podudara u zaključcima, uredništvo može zatražiti mišljenje trećeg recenzenta. Uzimajući u obzir argumente, kritičke primjedbe i sugestije recenzenata, konačnu odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju članka za objavljivanje donosi uredništvo. Recenzent je dužan iznijeti detaljne primjedbe i savjete o istraživanju i formulaciji rezultata kako bi autoru/ima pomogao pri poboljšanju njihova rada. Procjena rada uključuje ocjenu njegove izvornosti i važnosti, njegova metodološkog ustroja te valjanosti zaključaka izvedenih na temelju dobivenih rezultata. Recenzent je dužan recenziju obaviti na vrijeme i zadržati akademsku razinu komunikacije pri pisanju recenzije. Ujedno, dužan je održavati povjerljivost informacija vezanih uz rad, sukladno etičkim standardima recenziranja. Ako recenzent primijeti nedostatke u radu, trebao bi iznijeti konstruktivne prijedloge za poboljšanje, popravak ili doradu, nudeći autoru smjernice za eventualne ispravke. Nakon pročitanog rada, recenzent je dužan dati svoje stručno mišljenje o tome treba li rad objaviti, predložiti kategorizaciju ukoliko je recenzija pozitivna te iznijeti mišljenje o tome treba li se rad popraviti ili doraditi.

 

Ocjena u postupku recenzije podrazumijeva odabir jedne od ponuđenih preporuka za objavljivanje. Ovisno o ocjeni kvalitete rada, recenzent može predložiti jednu od sljedećih preporuka:

1. prihvaćanje za objavljivanje: ako je rad ocijenjen visoko i smatra se doprinosom znanstvenoj zajednici, recenzent može preporučiti prihvaćanje rada za objavljivanje;

2. prihvaćanje nakon preinaka: ako rad ima određene nedostatke ili zahtijeva određene ispravke, recenzent može predložiti prihvaćanje uz preporučene preinake koje autor treba napraviti prije objavljivanja;

3. odbijanje s mogućnošću ponovnog pregleda: recenzent može predložiti odbijanje rada, ali uz mogućnost ponovnog pregleda nakon što autor provede određene izmjene ili dopune;

4. odbijanje: rad ne udovoljava minimalnim standardima kvalitete ili nije u skladu s tematskim područjem časopisa.

 

Ako je rad preporučen za objavljivanje u časopisu, recenzenti predlažu sljedeću kategorizaciju:

1. izvorni znanstveni rad (original scientific paper);

2. prethodno priopćenje (preliminary report);

3. pregledni rad (review);

4. stručni rad (professional paper);

5. izlaganje sa stručnog ili znanstvenog skupa (conference paper)