Trenutni broj

Vjesnik istarskog arhiva sv. 30 (2023.)
					Pogledaj Vjesnik istarskog arhiva sv. 30 (2023.)
Objavljeno: 2023-12-29
Pregledaj sve brojeve

Časopis Vjesnik istarskog arhiva je znanstveni časopis koji izdaje Državni arhiv u Pazinu. Časopis prvenstveno objavljuje znanstvene radove o najširoj problematici povijesti Istre s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina i druge priloge od znanstvenoga i stručnog interesa: transkripcije i transliteracije manjih cjelina izvornoga gradiva, stručne radove s polja arhivistike, izvješća i bilješke o djelatnosti Državnoga arhiva u Pazinu, recenzije, prikaze knjiga i periodike, osvrte, obavijesti, nekrologe i slično. Zahvaljujući potpori brojnih suradnika, financijskoj podršci Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te dijela gradova i općina Istarske županije časopis se objavljuje jednom godišnje.

Radovi podliježu znanstvenoj kategorizaciji, odnosno slijepoj recenziji dvaju recenzenata. Časopis omogućava slobodan pristup objavljenim radovima (Open Acces) preko Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (HRČAK), a objavljeni radovi mogu se koristiti prema licenci CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence), koja je dostupna na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Sadržaj radova se prema toj licenci može distribuirati uz navođenje autora u nekomercijalne svrhe bez izmjene. Slanjem svojeg članka uredništvu Vjesnika istarskog arhiva, autor potvrđuje da je upoznat s opisanim uvjetima objavljivanja i mogućnostima korištenja objavljenog rada opisanima u licenci CC BY-NC 4.0 te da ih prihvaća.