Povijest časopisa

Povijest izlaženja časopisa Vjesnik istarskog arhiva (VIA) usko je povezana s Vjesnikom Državnog arhiva u Rijeci. Časopis od sv. 10 do sv. 11 – 12 nosi naslov Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu, a od sv. 13 pa nadalje naslov Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. Časopis je objavljivao rukopise i arhivsko gradivo kako s područja Riječkoga kotara, tako i s područja Istre, s obzirom na to da je Riječki arhiv bio nadležan za čitavu regiju Istre i Hrvatskoga primorja. U međuvremenu je osnovan i već je nekoliko godina djelovao za arhivsku službu u Istri Arhiv u Pazinu te je odlučeno na sjednici Radne zajednice Historijskog arhiva u Rijeci, održane 12. lipnja 1965. godine, da od sv. 10 (1964. – 1965.) časopis počinje izlaziti kao zajedničko izdanje današnjega Državnog arhiva u Pazinu i Državnog arhiva u Rijeci pod naslovom Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu.  Nakon sv. 31 (1989.) časopisa, Državni arhiv u Pazinu i Državni arhiv u Rijeci nemaju zajedničku izdavačku djelatnost, pa Državni arhiv u Pazinu počinje objavljivati samostalno. Na prijedlog zaposlenika Ustanove i njihove procjene da i dalje postoji zainteresiranost publike za časopis, Ustanova je nastavila s njegovim izdavanjem, i to pod naslovom Vjesnik istarskog arhiva (VIA).  Godine 1991. izišao je prvi broj časopisa Vjesnik istarskog arhiva i njegov se kontinuitet izlaženja nastavio do danas. Kako se na početku kasnilo s objavom pojedinih godišta i po nekoliko kalendarskih godina (sv. 2 – 16), ponekad su zajedno objavljena dva godišta kao dvobroj (2 – 3, 4 – 5, 6 – 7) ili tri broja kao trobroj (8 – 10, 11 – 13, 14 – 16) u jednom svesku. Od sv. 17 časopis izlazi, kako je od početka u izdavačkoj djelatnosti Državnoga arhiva i bilo planirano, redovito jednom godišnje. Kako časopis izlazi jednom godišnje, numeracija se godišta (sveska) i broja (sveščića) poklapa. Neovisno o poklapanju, u sv. 1 časopisa na koricama se navodi dvostruka numeracija godišta i svešćića. Prva započinje 1991. godine objavljivanjem prvoga godišta i sveščića pod novim naslovom, a druga uključuje broj prethodno objavljenih godišta i sveščića Vjesnika historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. Od sv. 2 – 3 navodi se samo prva numeracija godišta i sveščića. Od sv. 8 – 10 pa nadalje časopis sadrži samo oznaku sveska. U Vjesniku istarskog arhiva opseg sveska navodi se na koricama i naslovnoj stranici časopisa od sv. 1 do sv. 6 – 7, a sljedeći brojevi nemaju označen opseg sveska ni na koricama ni na naslovnoj stranici časopisa.