Sumarni inventar fonda Narodni odbor općine Barban 1952. – 1955.

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.28.1

Ključne riječi:

Narodni odbor općine Barban, sumarni inventar, gradivo, stvaratelj

Sažetak

Narodni odbor općine Barban počinje djelovati 1952. godine prestankom rada Mjesnoga narodnog odbora Barban, čije područje prelazi pod njegovu nadležnost, zajedno s mjestima Hreljići i Manjadvorci, koji su dotad pripadali pod nadležnost Mjesnoga narodnog odbora Rakalj (1947. – 1952.). S radom prestaje 1955. godine kada područje njegove nadležnosti prelazi pod novoosnovani Narodni odbor općine Vodnjan (1955. – 1960.). Kao upravno tijelo lokalne nadležnosti obavljao je poslove iz komunalnoga, gospodarskog, socijalnog i kulturno-prosvjetnog područja značajne za razvoj i djelovanje općine. Svoje je poslove obavljao putem svojih savjeta te sjednica koje su se sazivale najmanje jednom mjesečno. Gradivo je Skupština općine Pula predala u Arhiv u više navrata 1970., 1971. i 1991. godine zajedno s gradivom povezanih stvaratelja. Sređivanje je obavljeno 2014., a sumarni je inventar izrađen u lipnju iste godine. Struktura fonda u osnovnim je crtama formirana sukladno odredbama iz Naredbe o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) iz 1958. godine te se sastoji od jedanaest osnovnih cjelina (serija): »Uredske evidencije«, »Opći poslovi«, »Rad i radni odnosi«, »Unutrašnji poslovi«, »Privreda«, »Financije«, »Imovinsko-pravni poslovi«, »Zdravstvo i socijalna zaštita«, »Prosvjeta i kultura«, »Pravosuđe« i »Narodna obrana«. Najveći dio gradiva fonda pripada privredi, odnosno komunalnim poslovima. Sačuvani su brojni spisi u svezi s adaptacijom i podizanjem objekata te spisi iz područja poljoprivrede i šumarstva jer te su privredne grane bile najzastupljenije. Brojni su predmeti također u svezi s agrarnom reformom i kolonizacijom te dodjelom zemlje za obrađivanje što svjedoči o pretežito ruralnom karakteru toga područja u razdoblju djelovanja stvaratelja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse