Sumarni inventar fonda Mjesni ured Motovun 1961. – 1965.

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.28.3

Ključne riječi:

Mjesni ured Motovun, upravno tijelo, stvaratelj, inventar

Sažetak

Mjesni ured Motovun s radom je započeo 1961. godine, prestankom djelovanja Narodnoga odbora općine Motovun, čije je područje pripalo pod nadležnost Općina Buzet i Pazin. Mjesni je ured Motovun, kao organ uprave Narodnoga odbora općine Pazin, obuhvaćao dio mjesta bivše Općine Motovun, a koja su pripala pod Općinu Pazin: Motovun, Brkač, Kaldir, Zamask i Sv. Bartol. Obavljao je poslove iz svoga djelokruga prema uputama i pod neposrednim nadzorom nadređenih upravnih organa. Djelovao je sve do kraja 1964. godine kada se ukida, a područje njegove nadležnosti temeljem odredbi novoga Statuta općine Pazin iz 1964. godine prelazi u novi organ općinske uprave. Prestankom djelovanja stvaratelja gradivo je bilo pohranjeno u pismohrani općinskoga upravnog tijela Skupštine općine Pazin, gdje je ostalo sve do preuzimanja u Arhiv 1972. i 1973. godine, zajedno s cjelokupnim poslijeratnim gradivom pazinske i motovunske lokalne uprave. Gradivo je sređeno tijekom 2012. godine kada je izrađen i sumarni inventar. Struktura je fonda izrađena sukladno sadržajno-fimkcionalnom modelu slijedeći propise iz Naredbe o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske iz 1958. godine te je podijeljena na sljedeće serije: »Uredske evidencije«, »Opći poslovi«, »Rad i radni odnosi«, »Unutrašnji poslovi«, »Privreda«, »Financije« i »Prosvjeta, znanost i kultura«.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse