Sumarni inventar fonda Mjesni narodni odbor Bašanija 1947. – 1952

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.27.3

Ključne riječi:

Mjesni narodni odbor, Bašanija, stvaratelj, inventar

Sažetak

Mjesni narodni odbor Bašanija djelovao je od 1947. do 1952. godine, kao upravno tijelo lokalnoga karaktera neposredno podređen Narodnom odboru kotara Buje (1945.– 1955.). Naslijedio ga je Narodni odbor Gradske općine Umag (1952. – 1955.) koji s radom počinje 1952. godine osnutkom Gradske općine Umag te čija teritorijalna nadležnost obuhvaća područje ukinutoga stvaratelja. Djelatnost Mjesnoga narodnog odbora Bašanija posebno se odnosila na ostvarivanje poljoprivrednog plana, brigu o materijalno-kulturnom napretku mjesta, obavljanje komunalnih poslova, unapređenje obrta i industrije te posredovanje u procesu razmjene dobara između grada i sela. Za vođenje administracije i izvršavanje odluka Narodnoga odbora bili su zaduženi njegov predsjednik i tajnik. Ostali su službenici od predsjednika i tajnika, kojima su bili odgovorni za svoj rad, dobivali zadatke po potrebi. Nakon prestanka rada stvaratelja gradivo fonda bilo je pohranjeno u arhivu Skupštine Općine Buje, odakle je 1977. godine, zajedno s gradivom povezanih stvaratelja, primljeno u Historijski arhiv – Pazin (danas Državni arhiv u Pazinu). Sređivanje i izrada sumarnoga inventara obavljeni su 2012. godine. Gradivo je sređeno sukladno sadržajno-funkcionalnom modelu sređivanja čuvajući prvobitni red. Cjeline »Opći spisi po broju« i »Povjerljivi spisi« ostavljene su kao zasebne serije dok je na nižoj razini gradivo složeno sukladno sadržajno-tematskoj problematici.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-16

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse