Sumarni inventar fonda HR-DAPA-474 Narodni odbor općine Grožnjan (Comitato popolare comunale Grisignana) [1951] 1952-1955

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.26.6

Ključne riječi:

Narodni odbor općine Grožnjan, arhivski fond, sumarni inventar, Istra

Sažetak

Narodni odbor općine Grožnjan djeluje u razdoblju 1952. – 1955., kao upravno tijelo unutar svoje nadležnosti. Kao izvršni organ vlasti osiguravao je i provodio nesmetan razvoj privrede, komunalnih poslova, trgovine, financija, zdravstvene, socijalne skrbi, sudstva itd. Unutar NOO-a djelovala je i matičarska služba koje je vodila evidencije stanovništva. Izvršni odbor NOO-a na svojim je sjednicama raspravljao o aktualnim pitanjima i problemima te je donosio rješenja i odluke koji su omogućavali daljnji razvoj zajednice. Promjenom zakona i prestankom postojanja NOO-a Grožnjan, gradivo fonda preuzeo je sljednik, NOO Buje. Od NOO-a Buje preuzela ga je Skupština općine Buje, od koje ga je, pak, 1977. preuzeo Historijski arhiv – Pazin, danas Državni arhiv u Pazinu. Arhivistička obrada fonda napravljena je 2018. godine. Gradivo fonda podijeljeno je u 10 serija: Zapisnici i materijali izvršnih, pomoćnih i nadzornih tijela NOO-a, Opće administrativno poslovanje, Unutrašnji poslovi, Vojni odjel, Pravosuđe, Ured za statistiku i evidenciju, Prosvjeta i kultura, Narodno zdravlje i socijalna politika, Privreda i komunalni poslovi i Financije.

Objavljeno

2019-11-01

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse