Sumarno-analitički inventar fonda Željeznički tehnikum Pula 1947. - 1953.

Autor(i)

  • Jasna Mrkonjić Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.24.2

Ključne riječi:

Željeznički tehnikum Pula, Istra, sumamo-analitički inventar, arhivski fond

Sažetak

Fondom HR-DAPA-257 obuhvaćeno je gradivo nastalo djelovanjem Željezničkoga tehnikuma u Puli u razdoblju od 1947. do 1953. godine. Po završetku rata usmjeravaju se napori za stvaranje temelja buduće obnove ratom opustošene zemlje, pri čemu je posebno izražena potreba za stvaranjem jezgre stručnih, obrazovanih kadrova. S tim je ciljem njihovo osposobljavanje bilo izrazito važna zadaća kojoj se pristupalo odgovorno. Formiranjem Željezničkoga tehnikuma, kao obrazovne i odgojne ustanove, napravljen je konkretan iskorak u tom smjeru jer su u toj ustanovi stvarani stručni, deficitarni kadrovi za potrebe željeznice. Uzevši u obzir činjenicu da je prometna povezanost općenito, te u tom smislu i izgrađena željeznička infrastruktura, preduvjet pokretanja obnove zemlje i uspostave gospodarskih i industrijskih tijekova, ne čudi ambiciozan plan izobrazbe potrebnih kadrova što je rezultiralo stvaranjem Željezničkoga tehnikuma. Na razini Fonda pružene su informacije o specifičnim povijesnim okolnostima na području Istre te konkretno i samoga grada Pule, a što je utjecalo na djelovanje stvaratelja, potom informacije o stvaratelju te o samom gradivu. Arhivističkoj se obradi Fonda pristupilo 2014. godine. Na nižim je razinama gradivo raspoređeno sukladno sadržaju, području djelatnosti ili funkciji koju su spisi prikazivali. Prilikom sređivanja gradivo je raspoređeno na serije: Rad i poslovanje, Kadrovski poslovi i Financijsko poslovanje.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-03-01

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala