Sumarni inventar fonda Narodni odbor gradske općine Pazin 1952. - 1955.

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.24.3

Ključne riječi:

narodni odbor, gradska općina, Pazin, arhivski fond, sumarni inventar

Sažetak

Narodni odbor gradske općine Pazin osnovan je u travnju 1952. ukinućem dotadašnjih mjesnih narodnih odbora Pazin, Gračišće, Kašćerga, Katun Trviški i Sveti Petar u Šumi čije područje nadležnosti prelazi pod novoosnovani Narodni odbor gradske općine Pazin. Djelovao je do kraja kolovoza 1955. kad se novim administrativnim preustrojem ukidaju gradske općine te prelaze u novoosnovane općine. Ukinućem Narodnoga odbora gradske općine Pazin osnovan je Narodni odbor Općine Pazin koji preuzima mjesnu nadležnost ukinutoga stvaratelja. Narodnom odboru gradske općine Pazin hijerarhijski je bio nadređen Narodni odbor kotara Pazin.
Narodni odbor gradske općine bio je zadužen za obavljanje poslova izvršne djelatnosti u svezi s privrednim, komunalnim, socijalnim i kulturnim razvitkom gradske općine. Za proučavanje pojedinih pitanja i pripremanje zaključaka te vršenje anketa vijeća Narodni odbor gradske općine formirao je stalne i povremene komisije. Za izvršenje zakona i propisa Narodnoga odbora i viših državnih organa te obavljanje upravnih poslova osnivali su se savjeti. Za pripremu i izvršenje poslova iz svoje nadležnosti Narodni odbor gradske općine imao je svoju administraciju kojoj je na čelu bio tajnik. O izvršenju odluka i drugih akata, mjera Narodnoga odbora i propisa viših državnih organa te usklađivanju rada svih organa Narodnoga odbora, i uz nadzor administracije, brinuo se predsjednik Narodnoga odbora. Nakon prestanka rada stvaratelja gradivo je ostalo u posjedu sljednika sve dok nije od Skupštine Općine Pazin preuzeto u Arhiv u dvama navratima, 1972. i 1973. godine, te je okvirno sređeno, evidentirano i izdvojeno od gradiva povezanih stvaratelja. Arhivistička je obrada obavljena tijekom 2016. godine, a u rujnu je iste godine izrađen i Sumarni inventar. Gradivo je sređeno sukladno sadržajno-funkcionalnom modelu sređivanja prema kojemu su formirane pojedine serije. Fond se sastoji od deset osnovnih serija: Registraturna pomagala, Opći poslovi, Rad i radni odnosi, Unutrašnji poslovi, Privreda, Financije, Zdravstvo i socijalna zaštita, Prosvjeta i kultura, Pravosuđe i Narodna obrana. Na nižim su razinama strukture formirane podserije i podpodserije, a gradivo je na najnižoj razini kronološki posloženo.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-03-01

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala