Sumarni inventar fonda Stambena zajednica Višnjan 1956. – 1960.

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

stambena zajednica, državna uprava, Višnjan, arhivski fond, 1956. – 1960

Sažetak

Stambena zajednica Višnjan osnovana je krajem 1955. godine, a djelovala je u rasponu od 1956. do 1960. godine. Sjedište Stambene zajednice nalazilo se u Višnjanu, a mjesna nadležnost obuhvaćala je mjesto Višnjan. Stambena zajednica Višnjan djelovala je u sklopu Narodnog odbora Općine Višnjan kojemu su podređene bile i stambene zajednice u Vižinadi i Kašteliru. Narodni odbor Općine Višnjan djelovao je od 1955. do 1960. godine kada se administrativnim preustrojem ukida, a područje njegove nadležnosti prelazi pod Narodni odbor Općine Poreč. Time je ukinuta i Stambena zajednica Višnjan. Osnovna se djelatnost stambene zajednice odnosila na upravljanje stambenim zgradama u općenarodnom vlasništvu i vlasništvu društvenih organizacija te zemljišnim parcelama na kojima su te zgrade podignute. Stambena se zajednica sastojala od stambene uprave, savjeta stambene zajednice, kućnih savjeta, mirovnog vijeća i komisije za dodjelu stana. Osnivala se za upravljanje manjim brojem stambenih zgrada sukladno podjeli koju je obavljao narodni odbor. U manjoj općini, poput Višnjana, mogla je obuhvaćati sve stambene zgrade u općini. Prestankom rada stvaratelja gradivo je ostalo pohranjeno u pismohrani sljednika te je zajedno s gradivom ostalih povezanih stvaratelja iz razdoblja nakon 1945. godine preuzeto u Arhiv u dva navrata: 1973. i 1974. godine. Arhivističkoj se obradi pristupilo 2015., a sumarni je inventar izrađen 2016. godine. Plan je sređivanja napravljen dijelom prema Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) iz 1958. godine, a dijelom prema sadržajno-funkcionalnom modelu koji se temelji na radu stvaratelja. Gradivo je stoga podijeljeno na sedam osnovnih cjelina (serija): Registraturna pomagala, Organizacija i upravljanje, Rad i poslovanje, Građevinski i stambeni poslovi, Financije, Zdravstvo i socijalna zaštita i Pravosuđe. Najveći dio gradiva očekivano obuhvaća stambenu djelatnost te time predstavlja bitan izvor proučavanja stambene problematike na području Općine Višnjan u spomenutom razdoblju.

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-04-05

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala