Sumarni inventar fonda Mjesni narodni odbor Pazin 1947-1952

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

mjesni narodni odbor, Pazin, sumarni inventar, fond, Državni arhiv u Pazinu, arhivistička obrada

Sažetak

Gradivo fonda Državnog arhiva u Pazinu HR-DAPA-194 nastalo je djelovanjem Mjesnog narodnog odbora Pazin koji je djelovao od srpnja 1947. do travnja 1952. sa sjedištem u Pazinu. Mjesni narodni odbor u Pazinu nasljednik je Gradskog narodnooslobodilačkog odbora u Pazinu (1945. – 1947.). Područje njegove nadležnosti zajedno s područjem Mjesnog narodnog odbora Grdoselo (1945. – 1947.), a kasnije i Mjesnog narodnog odbora Lindar (1947. – 1950.) nakon njihova ukinuća prešlo je pod nadležnost Mjesnog narodnog odbora Pazin. Prestankom djelovanja stvaratelja njegovo područje prelazi pod nadležnost novoosnovanog Narodnog odbora gradske općine Pazin (1952. – 1955.). Mjesnom narodnom odboru Pazin bio je nadređen Narodni odbor kotara Pazin (1947. – 1955.). Osnovne djelatnosti i funkcije mjesnog narodnog odbora odnosile su se na ostvarivanje poljoprivrednog plana, brigu o materijalno-kulturnom razvoju mjesta, upravljanje komunalnim zadatcima, brigu o unapređenju obrta i mjesne industrije te posredovanje u pravilnoj razmjeni dobara između grada i sela. Obavljao je dužnosti koje su mu povjerene na skupštini njegovih odbornika ili preko svojih upravnih i izvršnih organa. Budući da nije sadržavao odsjeke, predsjednik i tajnik upravljali su neposredno pojedinim granama uprave dok su se ostali članovi brinuli za izvršenje zadataka i upravljanje poduzetim radovima i kampanjama u pojedinim granama državne uprave, nadzirali rad ustanova, poduzeća, službenika Odbora i obavljali druge poslove iz nadležnosti odbora. Gradivo se sve do preuzimanja u Arhiv 1972. i 1973. godine nalazilo u posjedu slijednika. Okvirno sređivanje i evidentiranje obavljeno je 1973., a arhivističkoj se obradi pristupilo 2012. godine. Budući da se tematski i sadržajno neki dijelovi gradiva uklapaju u podjelu grupe poslova prema Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) iz 1958. godine, struktura je Fonda oblikovana sukladno odredbama Naredbe, izuzevši serije »Opći spisi po broju« i »Povjerljivi spisi« koji su uz »Registraturna pomagala« dobili svoje posebne serije, ali je njihova struktura na nižoj razini pretežito složena prema grupama poslova iz Naredbe. Struktura je Fonda stoga podijeljena na devet osnovnih cjelina (serija): Registraturna pomagala, Opći poslovi, Unutrašnji poslovi, Privreda, Imovinsko-pravni poslovi, Socijalna i zdravstvena zaštita, Prosvjeta, Opći spisi po broju i Povjerljivi spisi. Gradivo je sumarno popisano, a u lipnju 2012. izrađen je sumarni inventar.

##submission.downloads##

Objavljeno

2014-06-29

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala