HR-DAPA-393 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Buzet 1955.-1963. Sumarni inventar

Autor(i)

  • Gordan Grzunov Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

Savez komunista, društveno-politička organizacija, Buzet, arhivski fond

Sažetak

Gradivo fonda Državnog arhiva u Pazinu HR-DAPA-393 nastalo je djelovanjem Općinskog komiteta SKH Buzet, koji je djelovao u razdoblju od 1955. do 1990. godine. Fond čini gradivo nastalo do 1963. godine, dok ostatak gradiva nije preuzet u DAPA. Sjedište Komiteta je bilo u Buzetu, a teritorijalna nadležnost mu je obuhvaćala područje Općine Buzet. Bio je odgovoran za nadzor i usmjeravanje rada svih osnovnih organizacija i članova SKH na svom području. Sumarni inventar fonda na razini fonda pruža opće informacije o arhivskom gradivu i stvaratelju fonda, uključujući i sažeti prikaz povijesti KPH/SKH s naglaskom na zbivanja u Istri te opis povijesti samog gradiva, dok se opisima četiriju nižih razina (serija) nastoji detaljnije razraditi podatke o pojedinim cjelinama gradiva i dodatno ih približiti korisnicima. U skladu s tijelima Komiteta koja su stvarala gradivo, fond je podijeljen na četiri cjeline (serije): Komitet i njegova zastupnička i izvršna tijela, Organizacijska komisija, Kadrovska komisija i Financije. Sačuvanost gradiva pojedinih dijelova je različita, međutim, ukupno gledajući, može se reći da je zadovoljavajuća. Radi zaštite osobnih podataka dio gradiva je privremeno nedostupan. Gradivo je u potpunosti pisano hrvatskim jezikom na papiru različite kvalitete, najčešće strojopisom.

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala