Urbari gospoštija Paz, Belaj i Kožljak

Autor(i)

  • Markus Leideck Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

Urbar, Paz, Belaj, Kožljak, odredbe »statutarne« naravi

Sažetak

U članku su opisana urbarijalna davanja i odredbe »statutarne naravi« urbara gospoštija Paz, Belaj i Kožljak, s prijepisom urbara koji je uspoređen s drugim djelomično sačuvanim, a nešto starijim primjerkom. Nakon obrazloženja pojma urbara, autor prelazi na usporedbu četiriju sačuvanih primjeraka urbara i zbirki urbarijalnih davanja za područje Pazinske grofovije iz 1578. godine, jer su urbari gore navedenih gospoštija sadržani na kraju urbarijalnih zbirki za Pazinsku grofoviju, a zbog potrebe utvrđivanja razloga sastavljanja ovakvih zbirki. Nakon pokušaja rekonstrukcije datacije dijelova urbarijalnih davanja, a koja izuzev završnih i naknadnih unosa s kraja 17. stoljeća nije naznačena, prelazi se na teritorijalnu nadležnost gospoštija te raščlambu urbarijalnih davanja i obveza »statutarne naravi«. Urbarijalna davanja dijelila su se na redovite i izvanredne poreze, tlaku, desetine i počasti. Među odredbama »statutarne naravi« nalazimo opis funkcija župana i podžupana te čuvara imanja – saltara i gvardijana. Nadalje, među njima se nalaze i odredbe kojima feudalni gospodar čuva imanja koja zadržava u neposrednoj te one kojima kontrolira izvore svojih prihoda i ekonomiju cijelog posjeda. U urbarima su sadržane i fragmentarne odredbe o patrimonijalnoj sudbenosti ovih područja. U drugom dijelu članka pružen je na uvid prijepis urbara gospoštija Paz, Belaj i Kožljak s kojim je uspoređen nešto stariji primjerak, koji zbog oštećenja nosača velikim dijelom nije čitak te stoga nije upotrijebljen kao predložak prijepisa.

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci