Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. - 1794. - Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, prir. i ur. Jakov Jelinčić, Kolana od statuti - Collana degli Statuti, knj. 3/2, Novigrad: Grad Novigrad - DAPA - Humaniora d.o.o. - Leykam international d.o.o., 2010., 380 str.

Autor(i)

  • Marija Mogorović Crljenko

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti – Prikazi – Vijesti