HR-DAPA-907 Okružni narodni sud za Istru (Tribunale del popolo per l’Istria) 1945./1949. [1950.] Sumarni inventar

Autor(i)

  • Gordan Grzunov Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

okružni sud, pravosuđe, zatvor, Vojna uprava Jugoslavenske armije, Zona B, Pula, Istra

Sažetak

Gradivo fonda Državnog arhiva u Pazinu HR-DAPA-907 nastalo je djelovanjem Okružnog narodnog suda za Istru (kasnije Okružnog suda za Istru / Okružnog suda u Puli), drugostupanjskog sudskog tijela koje je djelovalo u razdoblju od 1945. do 1949. godine. Sjedište mu je pri osnivanju bilo u Puli, zatim u Labinu, nakratko u Pazinu i naposljetku nakon 1947. godine ponovno u Puli, dok mu je teritorijalna nadležnost obuhvaćala hrvatski dio Istre, s iznimkom onih područja koja su 1945. – 1947. godine bila u sastavu »Zone A«, odnosno Savezničke okupacijske zone. Sud je prestao djelovati 30. lipnja 1949., nakon čega je njegovu funkciju preuzeo Okružni sud u Rijeci. Sumarni inventar Fonda na razini fonda pruža opće informacije o arhivskom gradivu i stvaratelju Fonda, uključujući i opširniji prikaz povijesnog okvira unutar kojega je gradivo nastajalo u elementu opisa Opći kontekst, dok se opisima nižih razina (serija i podserija) nastoji detaljnije razraditi podatke o pojedinim cjelinama gradiva i dodatno ih približiti korisnicima. U skladu sa sudskim odjelima koji su stvarali gradivo, Fond je podijeljen na tri cjeline (serije): Sudska uprava, Kazneni odjel i Građanski odjel. Nažalost, gradivo je posljednjih dviju serija sačuvano vrlo fragmentarno, dok je razina sačuvanosti gradiva Sudske uprave zadovoljavajuća. Slijedom toga, podserije su formirane i opisane samo za seriju Sudska uprava, koja je podijeljena na ukupno 25 podserija, oblikovanih u skladu sa stvarateljevim načinom odlaganja spisa. Sadržaj je ovih podserija raznolik, a donose nam pregršt podataka o osnivanju i djelovanju okružnog i kotarskih sudova na području Istre, o njihovim djelatnicima i suradnicima, sudskim zatvorima, itd. Zbog zaštite osobnih podataka dio je gradiva privremeno nedostupan. Imajući u vidu ulogu i nadležnost pravosudnih tijela u razdoblju neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata, a naročito na području Istre, u zrakopraznom prostoru između dviju država i dvaju društvenih uređenja, arhivsko gradivo ovog fonda predstavlja važan izvor za istraživanje tog burnog razdoblja istarske povijesti.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala