Filip Fratrić iz istarskog sela Frata - vojnik u Zadru početkom XVIII. stoljeća (prilog proučavanju komunikacija duž istočnojadranske obale)

Autor(i)

  • Lovorka Čoralić

Ključne riječi:

Istra, Frata, Zadar, Mletačka Republika, vojna povijest, društvena povijest, rani novi vijek

Sažetak

U uvodnom dijelu Rada ukratko se ukazuje na važnost Zadra kao središnjeg mletačkog vojno-obrambenog uporišta u ranom novom vijeku. Tada u Zadru djeluju, privremeno ili trajnije nastanjeni, vojnici i časnici zavičajnim podrijetlom iz raznih dijelova istočnojadranske obale. Središnji dio Rada upravljen je na raščlambu oporučnog spisa vojnika Filipa Fratrića iz istarskog naselja Frata, djelatnog na ratnom brodu pod zapovjedništvom zadarskog plemića iz roda Fanfogna. Analizira se sadržaj opsegom kratke oporuke koja je – bez obzira na relativno malobrojne podatke koje donosi – zanimljiv i istraživačke pozornosti vrijedan primjer poznavanju komunikacija duž istočnojadranske obale u ranom novom vijeku, kao i društvene, demografske i vojne povijesti Zadra u posljednjem stoljeću opstojanja Mletačke Republike.

##submission.downloads##

Objavljeno

2009-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci