Instrukcija za arhivare mapa – prva arhivistička uputa za specijalizirane arhive

Autor(i)

  • Mirela Slukan Altić

Sažetak

Zbog neprocjenjive važnosti katastra, čuvanje i zaštita katastarskog gradiva od velikog je značaja za svaku državu. Svijest o tome stara je koliko i sam katastar, pa je ovo gradivo oduvijek tretirano kao gradivo najveće vrijednosti. Još u tijeku katastarske izmjere pojedinih hrvatskih zemalja, u svrhu pohranjivanja i zaštite obilne katastarske građe nastale izmjerom, osnivane su posebne arhive – popularno nazivane Arhive mapa. Ovaj rad donosi prikaz povijesti Arhiva mapa Austrijskog primorja osnovanog 1824. godine, kao prve specijalizirane arhive (registrature) namijenjene čuvanju katastarskog gradiva za područje hrvatskih zemalja. U svrhu organizacije rada i zaštite gradiva Arhiva mapa za Austrijsko primorje, 1826. godine izdana je “Instrukcija za arhivare mapa” (Instruktion für die Mappenarchivar), prva arhivistička uputa za specijalizirane arhive. Osim popisa gradiva koje Arhiva treba čuvati, Instrukcija donosi osobito detaljne upute o uvjetima čuvanja katastarskoga arhivskog gradiva, rukovanju gradivom kao i svih dužnostima arhivista koji o njemu brine. Ovaj rad temeljen je na arhivskim izvorima pronađenim tijekom rada na katastarskom gradivu prve sustavne katastarske izmjere Istre. Spomenuta je Uputa ovdje prvi put objelodanjena i prevedena na hrvatski jezik.

##submission.downloads##

Objavljeno

2007-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse