Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Veneciji

Autor(i)

  • Alessandra Sambo

Sažetak

Autorica najprije govori o teškoćama u pronalaženju gradiva o Svetvinčentu jer se radi o maloj upravnoj jedinici, k tomu još i autonomnom feudu, pa je mali broj predmeta stizao do viših organa vlasti. Neke podatke moguće je pronaći u popisima stanovništva, ali glavnu pozornost treba usmjeriti na obiteljske arhive. Ostali relevantni fondovi, kao što su bilježnički, sudski i crkveni, ne nalaze se u Veneciji. Zatim se daje kratak historijat vlasnika feuda, te upućuje na privatni obiteljski arhiv Grimani, kao i fond Grimani i Barbarigo koji nažalost nije sređen, ali autorica ipak navodi neke osnovne skupine spisa koji se u njemu mogu naći.

##submission.downloads##

Objavljeno

2001-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci