Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 20 No. 1, 2015.

  • Datum izdavanja: 01.04.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 31.03.2015.

Sadržaj

Puni tekst

23. Svjetski dan bolesnika (str. 6-7)

Stjepan Baloban
Uvodnik


Usporedba prekomjernog uživanja alkohola među učenicima u dvjema srednjim medicinskim školama (str. 15-20)

Danica Železnik, Nea Bošnjak, Boris Miha Kaučić
Stručni rad


Učinci radnog okoliša na ishode kvalitete zdravstvene njege (str. 21-26)

Tatjana Munko, Jadranka Mustajbegović, Milan Milošević
Stručni rad


Zadovoljstvo poslom kod medicinskih sestara i tehničara u odnosu na mjesto rada (str. 27-32)

Ivana Barać, Jadranka Plužarić, Sanja Kanisek, Lorna Dubac Nemet1
Izvorni znanstveni članak


Stavovi medicinskih sestara prema osobama s invaliditetom (str. 33-38)

Marija Ljubičić, Sonja Šare, Nina Bratović
Stručni rad


Jesu li medicinske sestre educirane za provođenje neinvazivne ventilacije? (str. 39-434)

Slađana Režić, Tanja Zovko, Ana Savović, Štefanija Lončar
Stručni rad


Uzroci i mogućnost ublažavanja stresa medicinskih sestara na traumatološkom odjelu - iskustva Kliničke bolnice (str. 44-46)

Melita Mesar, Valentina Košćak, Andreja Starčević
Izvorni znanstveni članak


Učestalost diabetes mellitusa u Općoj bolnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (str. 47-52)

Tomislav Smiljanić, Zrinka Puharić, Marina Friščić, Tatjana Badrov
Stručni rad


Antropometrijske karakteristike šake – pregledni članak (str. 53-59)

Robert Bender, Marko Margaritoni
Pregledni rad


Bioetika u perinatalnom razdoblju (str. 60-63)

Tanja Glavaš
Pregledni rad


Pristupi krvotoku za hemodijalizu (str. 64-67)

Goran Halovanić
Pregledni rad


Proces zdravstvene njege bolesnika s prijelomom potkoljenice (str. 68-71)

Tihana Harapin, Valentina Košćak, Melita Mesar
Stručni rad


Stres uzrokovan radnim okruženjem medicinskih sestara/tehničara u Općoj bolnici Dubrovnik (str. 72-74)

Mirela Marlais, Narcis Hudorovic
Kratko priopćenje


Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts (str. 85-86)

Višnja Vičić-Hudorović
Bibliografija


Posjeta: 42.188 *