Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.06.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 31.08.2015.

Sadržaj

Puni tekst

MARKETINŠKI ASPEKTI STRATEŠKOG POZICIONIRANJA ODABRANOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE (str. 7-14)

Miro Smerdelj, Marta Račić, Diana Plantić
Prethodno priopćenje


UTJECAJ SUSTAVA KVALITETA NA ZADOVOLJSTVO I ODANOST STUDENATA VŠ EMPIRICA (str. 15-21)

Adis Puška, D. Stanišić, A. Maksimović
Prethodno priopćenje


ANALIZA MOGUĆNOSTI PARITETA EURA I DOLARA (str. 22-29)

Vesna Buterin, Julijan Plenča, Denis Buterin
Pregledni rad


INTERKULTURALNI MENADŽMENT I INTERKULTURALNI TRENING (str. 50-53)

Darija Kuharić
Pregledni rad


KVALITETA PODATAKA I NJEN ZNAČAJ DANAS (str. 54-58)

Damir Vuk, Enes Ciriković, Dominik Suk
Pregledni rad


MULTIGENERACIJSKA RADNA SNAGA – PREDNOST ILI NEDOSTATAK ZA SUVREMENE ORGANIZACIJE (str. 59-68)

Nevena Krasulja, Ivana Radojević, Dragan Janjušić, Nenad Vujić
Pregledni rad


OPENFLOW KOMUTATOR U SDN MREŽAMA (str. 69-72)

Enes Ciriković
Pregledni rad


IZVJEŠTAJ O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI PREMA GRI SMJERNICAMA (str. 84-90)

Andrijana Rogošić, Josip Bekavac
Stručni rad


KONCEPT TREĆA ITALIJA – ZEMLJA MIKROPODUZEĆA I KLASTERA (str. 91-95)

Marina Jovićević Simin, Miladin Kalinić, Zrinka Blažević
Stručni rad


KONCESIJA - ZNAČENJE POJMA I POVIJESNI RAZVOJ (str. 96-104)

Verica Tolić
Stručni rad


MODELI UPRAVLJANJA KVALITETOM U NEPROFITNOM SEKTORU (str. 111-122)

Ante Čorkalo, Marijo Ćaćić, Vesna Puača
Stručni rad


MSFI 13 – MJERENJE FER VRIJEDNOSTI (str. 123-129)

Valentina Vinšalek Stipić
Stručni rad


PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA (str. 130-136)

M. Bonacin, M. Krezić
Stručni rad


PRAĆENJE TROŠKOVA KVALITETE U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA (str. 137-140)

Valentina Vinšalek Stipić, M. Bošnjak
Stručni rad


UTJECAJ KULTURE NA PONAŠANJE POTROŠAČA PREHRAMBENIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 157-164)

Sanja Knežević, Nikolina Bilić
Stručni rad


ZNAČAJ INSTITUCIONALNIH INVESTITORA U EVOLUCIJI FINANCIJSKIH SUSTAVA (str. 165-173)

Bojana Olgić Draženović, Tino Kusanović, Zlatka Jurić
Stručni rad


Posjeta: 56.784 *