Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 20.12.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 20.12.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Augustus’s head from Brinje in its historical and archaeological context (str. 1-19)

Miroslav Glavičić, Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak


Venetian lazarettos in Boka Kotorska (str. 173-189)

Ilija Lalošević
Prethodno priopćenje


Glagolitic Book of Sermons by Šime Radov, curate in Olib (18th century) (str. 223-250)

Grozdana Franov-Živković
Izvorni znanstveni članak


Venetian territorial military organisation in Dalmatia between 1684 and 1718 (str. 251-287)

Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak


Jerolim Smeća – colonel in Venetian overseas infantry units (second half of the 18th century) (str. 289-314)

Lovorka Čoralić, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak


Assemblies of teachers in the Zadar District between 1873 and 1914 (str. 345-353)

Šime Ljubičić
Stručni rad


Croatian-Serbian relations as presented by the newspaper Crvena Hrvatska (str. 385-406)

Robert Bacalja, Katarina Ivon
Prethodno priopćenje


Activities of Croatian cultural society "Napredak" in the territory of Dalmatia (1925–1949) (str. 467-523)

Zdravko Matić, Frano Stojić
Izvorni znanstveni članak


Dubrovački kotar u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (str. 571-593)

Tonko Barčot
Recenzija, Prikaz slučaja


Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji (str. 576-581)

Josip Celić
Recenzija, Prikaz slučaja


Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje (str. 582-584)

Mate Čačić
Recenzija, Prikaz slučaja


Glagoljski Zbornik XV. st. (str. 585-587)

Ivica Vigato
Recenzija, Prikaz slučaja


Kulturalno pamćenje – ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke (str. 591-593)

Tado Oršolić
Recenzija, Prikaz slučaja


SADRŽAJ (str. 595-598)


Kazalo


Posjeta: 58.455 *