Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.10.1979.
  • Objavljen na Hrčku: 13.02.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Prilog za dvojezičnu leksikografsku teoriju (str. 1-9)

Maja Bratanić-Čimbur
Izvorni znanstveni članak


Siifiksi s morfemskoga gledišta (str. 10-13)

Stjepan Babić
Izvorni znanstveni članak


Još o okolini, okolici i okolišu (str. 14-16)

Adela Ptičar, Branka Tafra
Izvorni znanstveni članak


Načelna riječ o riječima posebno o riječima okolina, okolica i okoliš (str. 16-21)

Božidar Finka
Izvorni znanstveni članak


Procijep ili procjep? (str. 21-22)

Stjepan Babić
Stručni rad


Korijeni hrvatskoga književnog jezika (str. 23-26)

Stjepan Babić
Stručni rad


Zašto bi nam mjeseci bili bezimeni? (str. 26-28)

Zlatko Vince
Stručni rad


IX. međunarodni slavistički kongres (str. 28-30)

Petar Šimunović
Vijest


Deveti kongres jugoslavenskih slavista (str. 31-32)

Mirko Peti
Vijest


Posjeta: 3.054 *