Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 25.11.2008.
  • Objavljen na Hrčku: 22.11.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Bolonjski proces i filozofsko-teološki studij (str. 233-242)

Anto Mišić
Izvorni znanstveni članak


Filozofski laikat na katoličkim učilištima (str. 243-256)

Željko Pavić
Izvorni znanstveni članak


Filozofija u programu studija i u djelima profesora vrhbosanske katoličke teologije (str. 257-277)

Marko Josipović
Izvorni znanstveni članak


Doprinosi i izazovi filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu (str. 279-291)

Josip Mužić
Izvorni znanstveni članak


Catholic View of Reciprocity among Christians and Muslims (str. 345-364)

Mato Zovkić
Izvorni znanstveni članak


Oko Humanae vitae - četrdeset godina (str. 365-379)

Tomislav Jozić
Izvorni znanstveni članak


Etika u sestrinstvu (str. 381-397)

Želimir Puljić
Izvorni znanstveni članak


O važnosti studija filozofije na katoličkim učilištima (str. 399-405)

Josip Oslić
Studija slučaja


Filozofski pomaci na Teološkom fakultetu Ljubljana - Maribor (str. 407-414)

Robert Petkovšek
Studija slučaja


Sveti Pavao u očima ljevičara (str. 415-422)

Franjo Topić
Studija slučaja


Sličnosti religija i dijalog kultura (str. 423-430)

Grigorij Pomeranc
Izlaganje sa skupa


Posjeta: 724 *