O časopisu

Fluminensia je časopis za filološka istraživanja što ga od 1989. kontinuirano dvaput godišnje objavljuje Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tematski pokriva područje filologije i obuhvaća radove iz područja jezikoslovlja, u prvom redu kroatističkoga (dijalektološke, povijesnojezične, standardološke kroatističke i komparativne studije), iz područja književnosti (povijesti književnosti, teorije književnosti i stilistike), kao i prikaze netom objavljenih djela iz svih nabrojenih područja (temeljite i vrlo stručne prikaze isključivo znanstvenih publikacija). Svaki se članak šalje na recenziju dvama recenzentima, nerijetko i stranim. U slučaju opozitnih recenzija, procijeni li Uredništvo potrebnim, članak se šalje i trećemu recenzentu, a na koncu Uredništvo donosi zaključnu ocjenu. Uredništvo odbija radove neadekvatne sadržajem ili vrijednošću bez recenzentskog postupka.

Indeksiranost časopisa i baze cjelovitih tekstova: ESCI (WoS)CSA Linguistic and Language Behavior AbstractsMLA International BibliographyLinguistic BibliographyBibliography of Slavic LinguisticsEuropean Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)SCOPUSULRICHSWEB, Central and Eastern European Academic Source (EBSCO), CARHUS Plus+2014,  OpenDOAR,  Directory of Open Access Journals (DOAJ)HRČAKHAW

Trenutni broj

Svezak 35 Br. 2 (2023): Fluminensia
					Pogledaj Svezak 35 Br. 2 (2023): Fluminensia
Objavljeno: 2023-12-29

Kompletno izdanje

Izvorni znanstveni članak

Pregledaj sve brojeve