Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja

logo FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja

Fluminensia je časopis za filološka istraživanja što ga od 1989. kontinuirano dvaput godišnje objavljuje Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tematski pokriva područje filologije i obuhvaća radove iz područja jezikoslovlja, u prvom redu kroatističkoga (dijalektološke, povijesnojezične, standardološke kroatističke i komparativne studije), iz područja književnosti (povijesti književnosti, teorije književnosti i stilistike), kao i prikaze netom objavljenih djela iz svih nabrojenih područja (temeljite i vrlo stručne prikaze isključivo znanstvenih publikacija). Svaki se članak šalje na recenziju dvama recenzentima, nerijetko i stranim. U slučaju opozitnih recenzija, procijeni li Uredništvo potrebnim, članak se šalje i trećemu recenzentu, a na koncu Uredništvo donosi zaključnu ocjenu. Uredništvo odbija radove neadekvatne sadržajem ili vrijednošću bez recenzentskog postupka. U 2007. godini časopis Fluminensia kategoriziran je kao a1 časopis. Uredništvo smatra da su time potvrđeni dugogodišnji trud i nastojanja svih ranijih uredništava časopisa oko stjecanja ugleda časopisa u znanstvenoj javnosti. Usto, časopis se citira u relevantnim bazama podataka, što je za prepoznatljivost časopisa u inozemstvu i razvoj hrvatskoga nakladništva, kao i za prepoznatljivost hrvatskih znanstvenika u međunarodnoj znanstvenoj javnosti ključno. Časopis se distribuira u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Osim na ovoj stranici časopis je dostupan i na mrežnim stranicama časopisa http://fluminensia.ffri.hr/.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1989.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Filologija
  • Uključen u Hrčak: 16.06.2006.
  • Prava korištenja: Ovo je časopis u otvorenom pristupu. Fluminensia je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj svakoga broja časopisa slobodno je dostupan bez naknade. Korisnici imaju pravo bez prethodnoga dopuštenja izdavača ili autora čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati ili mrežno povezivati članke objavljene u časopisu, a u skladu s definicijom Budimpeštanske inicijative o otvorenome pristupu (BOAI). Uredništvo časopisa Fluminensia autorima ne naplaćuje predaju priloga, njihovu obradu ni objavu u časopisu. Digitalna pohrana časopisa: Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Radove objavljene u časopisu Fluminensia dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.