Politika ispravljanja i povlačenja znanstvenog rada

Ispravljanje podataka u objavljenom radu

Pri procesu evaluacije radova uredništvo časopisa Povijesni prilozi vodi se etičkim načelima i standardima uredničkog rada.

Zaprimljeni rukopisi provjeravaju se uz pomoć antiplagijatskog softvera te prolaze dvostruko slijepi recenzijski postupak. Ispravci u radovima trebaju biti napravljeni prije objavljivanja aktualnog broja. Autorima uredništvo dostavlja prelomljeni dokument kako mogli pregledati rad te unijeti eventualne ispravke. U slučaju da je u radu od strane autora uočena veća greška, ispravak se dostavlja uredništvu (erratum), te ono o istoj obavještava čitatelje u prvom sljedećem broju.

Povlačenje objavljenog rada

U slučaju da autor nakon objavljivanja članka uči manjkavost u svom radu koji utječe na točnost rezultata, tada može povući rad, pri čemu se u online izdanju označava da je članak „povučen od strane autora“. Poveznica na povučeni rad će i dalje biti aktivna, no jasno će biti označeno kako je isti povučen od strane autora. Ako urednici, recenzenti ili čitatelji uoče da su u radu (ili dijelu istog) podaci lažirani ili istraživanje nije provedeno u skladu s etičkim načelima, uredništvo će razmotriti prijavu. U slučaju kršenja etičkih načela od strane autora uredništvo će povući rad, pri čemu će isti biti označen kao „povučen od strane uredništva“. Poveznica na povučeni članak će i dalje biti aktivna, no jasno će biti označeno kako je isti povučen od strane uredništva. Svaki postupak povlačenja obavlja se u skladu sa smjernicama COPE