Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Historical contributions = Historische Beiträge

logo Historical contributions = Historische Beiträge

Povijesni prilozi spadaju u popis časopisa koji su po vrsnoći izjednačeni sa časopisima s međunarodno priznatom recenzijom (kategorija A 1). Časopis izlazi u izdanju Hrvatskog instituta za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb, gdje je i sjedište uredništva. Znanstveni časopis Povijesni prilozi prima potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Od 1982. do 2000. godine časopis je izlazio jedanput godišnje, a od 2001. izlazi dva puta godišnje. Časopis izlazi na hrvatskom jeziku, a povremeno se objavljuju i članci domaćih ili inozemnih autora na stranim jezicima. Povijesni prilozi su znanstveni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja s područja povijesne znanosti te pomoćnih povijesnih disciplina od antike do prijeloma 19. i 20. stoljeća. U časopisu se objavljuju rezultati znanstvenih projekata Hrvatskog instituta za povijest te članci znanstvenog sadržaja drugih autora iz Hrvatske i inozemstva. U Povijesnim prilozima objavljuju se sljedeće kategorije članaka: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručni članci. Osim tih radova tiskaju se ocjene i prikazi knjiga i periodike, obavijesti, bilješke i slično. Autori se registriraju i rukopise predaju preko Open Journal sustava (OJS) dostupnog na mrežnoj stranici: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/povijesni-prilozi/index U časopisu se primjenjuje načelo dvostruko slijepe recenzije, što podrazumijeva anonimnost identiteta autora prema recenzentima i obrnuto, tijekom čitavog recenzentskog postupka. Časopis je indeksiran u bazama: SCOPUS; ERIH; HISTORICAL ABSTRACTS WITH FULL TEXT via EBSCOhost, CURRENT ABSTRACTS via EBSCOhost; INDEX ISLAMICUS ONLINE via EBSCOhost; THE BOWKER INTERNATIONAL SERVIS (NY USA); INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIES IBZ (OSNABRÜCK, D); CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (CEEOL); RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES BIBLIOGRAPHY; TOC PREMIER; PubMed; NEWS OF ELECTRONIC JOURNALS (NEWJOUR); HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA, Niz C; HRČAK (Portal znanstvenih i stručnih časopisa Republike Hrvatske).

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1982.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Arheologija, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 19.02.2007.
  • Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Pretplata na tiskani oblik iznosi cca. 10 €.