Smjernice za recenzente

Časopis Povijesni prilozi koristi dvostruko slijepu recenziju, što znači da su identiteti recenzenta i autora skriveni jedni od drugih tijekom cijelog procesa recenzije.

Glavna odgovornost recenzenta je kritički, ali konstruktivno ocijeniti članak i pružiti detaljne komentare o radu koji pomažu autoru u njegovom poboljšanju. Recenzija članka uključuje ocjenu originalnosti i značajnosti provedenog istraživanja; strukturu studije; primijenjene metode; prezentaciju rezultata; snagu argumentacije; te ukupnu kvalitetu članka.

Nadalje, uredništvo snažno potiče recenzente da pročitaju smjernice COPE za recenzente na njihovoj web stranici.

Recenzenti moraju obavijestiti urednike o mogućim sukobima interesa u vezi s autorima ili člankom za koji je zatražena recenzija. U većini takvih slučajeva, recenzenti bi se trebali suzdržati od prihvaćanja recenzije.

 

Ostale odgovornosti recenzenta uključuju povjerljivo postupanje s člankom i dostavljanje recenzije unutar traženog roka. Recenzent ne smije pokazivati članak nikome bez izričitog odobrenja urednika.

Komentari recenzenata trebaju biti pristojni. Urednik zadržava pravo odbiti prenijeti bilo kakve neprikladne komentare autoru. Recenzenti ne smiju koristiti informacije iz recenziranog članka u vlastitom istraživanju.

Trebaju se suzdržati od izravne komunikacije s autorom. Ne smiju otkrivati svoj identitet. Jedina iznimka je ako je izravna komunikacija s autorom dogovorena s urednikom.

Recenzija mora biti temeljena na temeljitoj analizi članka i dobroj stručnosti recenzenta u području i relevantnoj literaturi. Recenzija također treba ukazati na eventualne praznine i probleme u članku te sadržavati, ako je moguće, prijedloge o tome kako promijeniti i poboljšati članak kako bi ga premjestili u višu kategoriju (vidi dolje). Recenzenti također trebaju predložiti kategoriju članka.

 

  • Izvorni znanstveni rad: sadrži dosad neobjavljene rezultate originalnih istraživačkih studija. Ti rezultati trebaju biti prezentirani na način koji omogućuje testiranje njihove točnosti, kao i točnosti analize i zaključaka temeljenih na tim rezultatima.
  • Prethodno priopćenje: sadrži nove rezultate istraživanja, ali bez dovoljno detalja za provjeru. Prethodno priopćenje može komunicirati rezultate istraživanja u tijeku, čija hitnost zahtijeva brzu objavu. Očekuje se da će se puna verzija članka objaviti u kasnijem razdoblju.
  • Pregledni rad: sadrži temeljan pregled stanja i smjerova razvoja određenog područja, uključujući kritičku evaluaciju i procjenu. Bibliografija mora biti dovoljno opsežna kako bi omogućila pravi uvid u stanje područja.
  • Stručni rad: može sadržavati raspravu o originalnom rješenju ili važnim praktičnim vježbama. Stručni rad doprinosi širenju informacija i znanja.