Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Članak nije prethodno objavljen i ne nalazi se u postupku objavljivanja u drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Članak je prijavljen sukladno stilskim i bibliografskim smjernicama navedenima u Smjernicama za autore.
  • Članak ne prelazi opseg više od 15000 riječi s uključenim bilješkama i prilozima, veličina slova u članku je 12, a prored 1,5. U bilješkama je veličina slova 10, a prored jednostruk. Bibliografske reference su na latinici. Prema potrebi, navedene su i URL poveznice u bilješkama kao i reference na DOI broj za članke koji su njime opremljeni.
  • Svi podaci o identitetu i afilijaciji autora uklonjeni su iz članka. U članku se prilikom prijave ne navode zahvale osobama koje su imale priliku pročitati članak tijekom izrade, kao niti drugi osobni podaci. Datoteka članka ne uključuje ime autora.
  • Članak sadržava kratki sažetak duljine od 50 do 70 riječi i dulji sažetak od 250 do 350 riječi.

Smjernice za autore

Časopis Povijesni prilozi koriste Open Journal sustav za prijavu rada i recenzentski postupak, te sustav pisanja bilježaka i bibliografije koji se temelji na tzv. čikaškom stilu citiranja, a prilagođen je hrvatskom jeziku. Molimo autore da prilikom prijave slijede Upute autorima, jer u protivnom rad neće biti zaprimljen. Časopis prihvaća znanstvene članke opsega do 15000 riječi uključujući bilješke, tablice, grafičke i ostale priloge. Ukoliko znanstveni rad nadilazi ovaj opseg, molimo autore da kontaktiraju uredništvo. Molimo autore i da prilikom prijave prilože kratki i dulji sažetak te ključne riječi članka. Časopis postupak recenzije provodi putem dvostruko slijepe recenzije, te molimo autore da prije prijave uklone sve podatke o autorstvu i afilijaciji te podatke u bilješkama koje mogu upućivati na identitet autora.

Izjava o privatnosti

Adrese e-pošte i osobni podaci uneseni u mrežnu stranicu časopisa koristit će se isključivo za navedene svrhe ovog časopisa i neće biti dostupni za bilo koju drugu svrhu ili bilo kojoj drugoj strani.