Smjernice za autore

Časopis Povijesni prilozi koriste Open Journal sustav za prijavu rada i recenzentski postupak, te sustav pisanja bilježaka i bibliografije koji se temelji na tzv. čikaškom stilu citiranja, a prilagođen je hrvatskom jeziku. Molimo autore da prilikom prijave slijede Upute autorima, jer u protivnom rad neće biti zaprimljen. Časopis prihvaća znanstvene članke opsega do 15000 riječi uključujući bilješke, tablice, grafičke i ostale priloge. Ukoliko znanstveni rad nadilazi ovaj opseg, molimo autore da kontaktiraju uredništvo. Molimo autore i da prilikom prijave prilože kratki i dulji sažetak te ključne riječi članka. Časopis postupak recenzije provodi putem dvostruko slijepe recenzije, te molimo autore da prije prijave uklone sve podatke o autorstvu i afilijaciji te podatke u bilješkama koje mogu upućivati na identitet autora.

Nositelji autorskih prva su izdavač Hrvatski institut za povijest i autori. Povijesni prilozi su časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno Creative Commons licenci CC BY-NC.

Radove objavljene u Povijesnim prilozima dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i HRČKA.