Časopis uređuju

Glavna i odgovorna urednica

dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

Pomoćnica glavne i odgovrne urednice

dr. sc. Maja Katušić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

Tajnik uredništva

dr. sc. Juraj Balić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

Uredništvo

dr. sc. Juraj Balić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Irena Benyovsky Latin (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Ante Birin (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Alexander Buczynski (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Lovorka Čoralić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Zoran Grijak (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Maja Katušić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Zlatko Kudelić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Ivan Majnarić (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb); dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb); dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Gordan Ravančić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb); dr. sc. Vlasta Švoger (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

Uredničko vijeće

dr. sc. Darko Darovec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru, Slovenija)
dr. sc. Ivan Jurković (Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska)
dr. sc. Dušan Mlacović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija)
dr. sc. Katalin Szende (Srednjoeuropsko sveučilište, Beč-Budimpešta, Austrija/Mađarska)
dr. sc. Mirko Valentić (zaslužni znanstvenik Hrvatskog institita za povijest, Zagreb, Hrvatska)