Izdavačka etika i znanstvena čestitost

Odgovornosti uredništva

 • Uredništvo Povijesnih priloga se obvezuje održavati najviše etičke standarde u objavljivanju i poduzima sve moguće mjere protiv svake zloupotrebe objavljivanja.
 • Uredništvo osigurava pravedan i nepristran postupak dvostruko slijepe recenzije za sve predane rukopise, izbjegavajući sukobe interesa.
 • Uredništvo čuva povjerljivost predanih rukopisa i štiti identitet recenzenata.

Odgovornosti autora

 • Autori moraju osigurati da njihov rad bude potpuno originalan i da nije predan drugdje radi objavljivanja.
 • Autori moraju pravilno citirati i isticati izvore podataka korištenih u istraživanju.
 • Svi autori moraju dati značajan doprinos istraživanju predstavljenom u rukopisu i trebali bi biti navedeni kao suautori. Predaja autorskog ili suautorskog rukopisa podrazumijeva suglasnost autora ili suautora s dostavljenom verzijom rukopisa kao konačnom.
 • Autori trebaju obavijestiti urednika o bilo kakvim pogreškama pronađenim u predanom rukopisu i surađivati s uredničkim timom kako bi ih ispravili.

Odgovornosti recenzenata

 • Recenzenti moraju provoditi postupak dvostruko slijepe recenzije objektivno i pružati konstruktivne povratne informacije radi poboljšanja kvalitete rukopisa.
 • Recenzenti trebaju otkriti sve sukobe interesa i prijaviti sve etičke probleme povezane s rukopisom.
 • Recenzenti moraju čuvati sadržaj rukopisa i postupak recenzije povjerljivima.

Odgovornosti izdavača

 • Izdavač se obvezuje podržavati integritet procesa objavljivanja i brzo rješavati sve etičke dvojbe.
 • Izdavač osigurava dostupnost objavljenog sadržaja širokoj akademskoj zajednici i javnosti.

Pridržavanje standarda objavljivanja

 • Uredništvo, autori i recenzenti časopisa Povijesni prilozi pridržavaju se smjernica koje pruža Odbor za izdavačku etiku (Committee of Publication Ethics – COPE) kako bi osigurali najviše standarde etike u objavljivanju. Ova predanost uključuje održavanje profesionalnih standarda u akademskom objavljivanju i istraživanju te pridržavanje etičkih smjernica tijekom istraživačkog procesa. Cilj je podupiranje znanstvenog poštenja, integriteta i transparentnosti u svim aspektima postupka objavljivanja, doprinoseći vjerodostojnosti i reputaciji časopisa.