O časopisu

Strategos je jedini znanstveni časopis koji pokriva znanstveno područje Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće. Redovito izlazi od 2017. godine za što su zaslužni svi dosadašnji i sadašnji glavni urednici i članovi uredništva koji nesebično ulažu napore u pripremu izdanja časopisa.
Zahvalnost ovim putem izražavamo i svim autorima radova koji su uložili trud i sve znanje, iskustvo, ekspertizu i kompetencije u znanstvena promišljanja oblikovana u radove koji su do sad objavljeni u časopisu Strategos.

Velika zahvalnost ide recenzentima koji su prihvatili recenzijskog zaduženja te vršili procjenu i ocjenu kvalitete stručnosti i znanstvenog  doprinosa autora u području vojno obrambenih i sigurnosnih znanosti

Izdavački proces časopisa Strategos zahtijeva znatan osobni angažman, rad, istraživanja i predanost svih uključenih u izdavački proces časopisa.

I na kraju, želimo se zahvaliti našim vanjskim suradnicima na doprinosu u vidu slanja članaka i prihvaćanju recenzijskog zaduženja te kolegama na HVU njihovoj potpori i suradnji, što nam je uvelike pomoglo u uspješnom dovršetku ovog projekta.

Trenutni broj

Svezak 7 Br. 1 (2023): Strategos Vol VII No 1, Srpanj 2023
					Pogledaj Svezak 7 Br. 1 (2023): Strategos Vol VII No 1, Srpanj 2023

DRAŽEN SMILJANIĆ
Dijagnosticiranje mogućnosti i potencijala umjetne inteligencije u području nacionalne sigurnosti i obrane .... 13 - 31 (Pregledni znanstveni rad)

DARKO ŠČAVNIČAR
Optimizacija provedbe vojne izobrazbe metodom učenja na daljinu .... 33 - 69 (Izvorni znanstveni rad)

VALENTINA BARTULOVIĆ, ZVONKO TRZUN, MATIJA HOIĆ
Upotreba bespilotnih letjelica u potpori topničkim operacijama ....... 71 - 92 (Izvorni znanstveni rad)

MELITA BOLTUŽIĆ
Uloga Središta za obuku „Rudolf Perešin” u vojnome i obrambenom segmentu .... 93 - 104
(Stručni rad)

MARIO BRKIĆ
Dostupnost geomagnetske informacije .... 105 - 112 (Pregledni znanstveni rad)

DRAŽEN SMILJANIĆ
Umjetna inteligencija – cilj, način ili sredstvo strateškog natjecanja? ... 113 - 140 (Pregledni znanstveni rad)

https://strategos.morh.hr/wp-content/uploads/2023/07/strategos-13.pdf

Objavljeno: 2023-07-11
Pregledaj sve brojeve