O časopisu

Strategos je jedini znanstveni časopis koji pokriva znanstveno područje Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće. Redovito izlazi od 2017. godine za što su zaslužni svi dosadašnji i sadašnji glavni urednici i članovi uredništva koji nesebično ulažu napore u pripremu izdanja časopisa.
Zahvalnost ovim putem izražavamo i svim autorima radova koji su uložili trud i sve znanje, iskustvo, ekspertizu i kompetencije u znanstvena promišljanja oblikovana u radove koji su do sad objavljeni u časopisu Strategos.

Velika zahvalnost ide recenzentima koji su prihvatili recenzijskog zaduženja te vršili procjenu i ocjenu kvalitete stručnosti i znanstvenog  doprinosa autora u području vojno obrambenih i sigurnosnih znanosti

Izdavački proces časopisa Strategos zahtijeva znatan osobni angažman, rad, istraživanja i predanost svih uključenih u izdavački proces časopisa.

I na kraju, želimo se zahvaliti našim vanjskim suradnicima na doprinosu u vidu slanja članaka i prihvaćanju recenzijskog zaduženja te kolegama na HVU njihovoj potpori i suradnji, što nam je uvelike pomoglo u uspješnom dovršetku ovog projekta.

Objave

Trenutni broj

Svezak 6 Br. 2 (2022): Strategos,Prosinac

naslovnica

Marija Bortek, Andrija Kozina
Contemporary forms of warfare – insurgency and counterinsurgency operations Case study: Syrian Arab Republic 
Scientific review paper
Ivan Trlin, Dijana Gracin
Legal Gap and/or Lack of Analysis of Criminal Offences against the Croatian Armed Forces
Scientific review paper
Davor Ćutić
Defence diplomacy and international relations 
Scientific review paper
Mihael Dedo, Robert Fabac, Tomislav Sunko
Team leadership and teamwork in the Croatian Navy – Maritime Interdiction Operations Teams
Scientific Review Paper
Dijana Gracin, Jadranka Herceg, Žana Kovačić
Izazovi u razmatranjima o eutanaziji kao kaznenom djelu i činu milosrđa
Pregledni znanstveni rad
Miro Čolić
Komparativna analiza koncepta situacijske svjesnosti i OODA petlje 
Pregledni znanstveni rad
Tomislav Kravaica
Improving the integrity of military-defence communication systems using network access points with a focus on terrestrial
adio-relay links
Professional paper
Book review 
Prikaz knjige 

https://strategos.morh.hr/wp-content/uploads/2023/01/strategos-12_2.pdf

Objavljeno: 2023-01-13
Pregledaj sve brojeve