Sumarni inventar fonda HR-DAPA-317 Turistički savez kotara Pula

Autor(i)

  • Andrea Runko Babić Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.28.2

Ključne riječi:

Turistički savez, Kotar Pula, turizam, analiza turizma, stvaratelj, inventar

Sažetak

Turistički savez Kotara Pula usmjerio je svoju djelatnost na proučavanje, praćenje i razradu čitave turističke problematike, radeći niz analiza, osvrta i prijedloga kako bi s godinama turizam postao najvažnija privredna grana na području Kotara Pule. Funkcije su Saveza bile pružiti pomoć pri osnivanju i organizaciji turističkih društava te koordinirati rad članova Saveza, pomagati u izgradnji i uređenju turističkih objekata, pomagati organima »narodne vlasti« u unapređenju turizma, brinuti o uspostavljanju i poboljšanju prometnih veza i s time u svezi posredovati kod nadležnih organa za promet, surađivati s njima te potom izrađivati analize o turizmu u zemlji i inozemstvu, o odnosu turizma prema ostalim privrednim i kulturnim granama te komparirati razvoj turizma s onim u razvijenijim zemljama itd. Godine 1965. donesen je Zakon o spajanju kotara Pula i Rijeka. Spomenuti se kotari spajaju u jednu društveno-političku zajednicu – Kotar Rijeka sa sjedištem u Rijeci. Savez je prestao s radom 30. studenoga 1965. zbog spajanja s Turističkim savezom Rijeka.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse