Sumarni inventar fonda Mjesni narodni odbor Sveta Nedelja 1947. – 1952.

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.27.4

Ključne riječi:

Mjesni narodni odbor, Sveta Nedelja, stvaratelj, fond

Sažetak

Mjesni narodni odbor Sveta Nedelja kao tijelo lokalne uprave s radom počinje u srpnju 1947. naslijedivši dotadašnji Mjesni narodni odbor Općine Sveta Nedelja (1945. – 1947.). Područje njegove nadležnosti obuhvaćalo je područje Svete Nedelje (Nedešćine) s okolnim mjestima, selima i zaseocima. Mjesni narodni odbor Sveta Nedelja bio je neposredno podređen Narodnom odboru Kotara Labin (1945. – 1955.). S radom prestaje u travnju 1952. kada područje njegove nadležnosti prelazi pod novoosnovani Narodni odbor Općine Sveta Nedelja (1952. – 1955.). Prestankom rada stvaratelja gradivo je bilo pohranjeno u arhivu sljednika, sve dok ga u više navrata između 1973. i 1975. godine nije Skupština Općine Labin predala u Državni Arhiv u Pazinu (tada Historijski arhiv – Pazin). Gradivo fonda sređivano je tijekom 2013. i 2014. godine te je u veljači 2014. izrađen sumarni inventar. Struktura je fonda formirana sukladno sadržajno-funkcionalnom modelu sređivanja djelomice se oslanjajući na pravila iz Naredbe o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) iz 1958. godine. Fond je podijeljen na sljedeće osnovne jedinice (serije): »Registraturna pomagala«, »Opći poslovi«, »Rad i radni odnosi«, »Unutrašnji poslovi«, »Privreda«, »Financije«, »Imovinsko-pravni poslovi«, »Zdravstvo«, »Socijalna zaštita«, »Prosvjeta i kultura«, »Pravosuđe« i »Narodna obrana.« Gradivo sadrži pretežno spise iz područja privrede, odnosno poljoprivrede, te trgovine i opskrbe. Sačuvani su i spisi iz financijske oblasti, naročito u svezi s poreznom problematikom, te spisi imovinsko-pravne problematike u svezi s predmetima agrarne reforme i kolonizacije te pitanjima optanata. Fond sadrži i spise iz područja socijalne zaštite, odnosno predmete u svezi s problematikom vojnih invalida, maloljetnika i dr. Gradivo fonda stoga predstavlja dragocjen izvor o društveno-socijalnim prilikama u mjestu i razdoblju djelovanja stvaratelja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-16

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse