Fragmenti o djelovanju Komisije za istarska pitanja pri Predsjedništvu Narodne vlade Hrvatske tijekom 1945. godine

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.27.8

Ključne riječi:

arhivsko gradivo, povijesni izvori, povijest institucija, Istra, Komisija za istarska pitanja, Narodna vlada Hrvatske, talijansko-jugoslavenski odnosi

Sažetak

U fondovima i zbirkama Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu, središnje arhivske ustanove u Republici Hrvatskoj, čuvaju se i vrijedni dokumenti o povijesti Istre. Među gradivom za istraživanje razdoblja Drugoga svjetskog rata i poraća nalazi se i manja količina gradiva (jedna arhivska mapa) nastaloga ili prikupljenog djelatnošću Komisije za istarska pitanja pri Predsjedništvu Narodne vlade Hrvatske tijekom 1945. godine. Gradivo je u Hrvatski državni arhiv preuzeto po službenoj dužnosti od Ureda za opće poslove Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga državnog sabora 1998. godine i oblikovano u zasebni arhivski fond (HR-HDA-1165). Iako je sačuvano fragmentarno, ono predstavlja vrijedan izvor za istraživanje tema u svezi s organizacijom vlasti i svakodnevnoga života u hrvatskome dijelu Istre, koji je temeljem Beogradskoga sporazuma od 9. lipnja 1945. o privremenoj podjeli graničnoga područja Jugoslavije i Italije na dvije okupacijske zone stavljen pod jugoslavensku vojnu upravu. Akti o osnivanju Komisije, djelovanju i prestanku rada nisu objavljeni u službenim glasilima. No temeljem uvida u arhivske dokumente može se zaključiti da je započela s djelovanjem u lipnju 1945. i da je djelovala tijekom druge polovice te godine. Obavljala je savjetodavne poslove i poslove koordinacije u odnosu na Oblasni narodni odbor za Istru, mjerodavna ministarstva i druga tijela u svezi s rješavanjem pitanja oko nacionalnih, kulturnih i gospodarskih interesa dijela Istre koji je bio pod jugoslavenskom vojnom upravom. Aktivnosti Komisije najvećim su se dijelom odnosile na posredovanje u izdavanju propusnica za putovanja na područje Istre te organizaciju i popunjavanje službeničkih mjesta u tamošnjoj civilnoj upravi. Komisija je bila angažirana i oko opskrbe hranom te opremom i sredstvima za rad tamošnjih ustanova. Nastojala je steći što cjelovitiji uvid u političke, administrativne (upravne), sudske, gospodarske, obrazovne, kulturne i druge prilike na tom području. To ilustriraju i tri dokumenta čiji se cjeloviti prijepisi donose u članku, uz poštivanje uobičajenih načela pri objavljivanju arhivskoga gradiva. Prvi se dokument odnosi na organizaciju financijske službe u Istri, a drugi na razvoj turizma i obnovu hotelijersko-ugostiteljske infrastrukture na Opatijskoj rivijeri. Treći je dokument rukom pisani osvrt Ante Rojnića povodom 25. obljetnice potpisivanja Rapallskoga ugovora.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-16

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci