Sumarni inventar fonda Mjesni narodni odbor Vrh 1947. - 1952.

Autor(i)

  • Jasna Mrkonjić Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.24.1

Ključne riječi:

Mjesni narodni odbor Vrh, Istra, sumarni inventar, upravno tijelo

Sažetak

Mjesni narodni odbor Vrh započeo je djelovanje 1947. godine, kao lokalno upravno tijelo za područje svoje nadležnosti. Kao najviši organ vlasti, osiguravao je nesmetano odvijanje svih aktivnosti s područja o kojima je skrbio: gospodarstva, poljoprivrede, komunalnih poslova, trgovine i obrta, financija, zdravstvene i socijalne skrbi itd. Uz navedeno, obavljao je i poslove matičarstva, evidentiranja stanovništva, nadzirao rad mjesnih društvenih organizacija i sl. Sazivao je redovite i izvanredne sjednice na kojima se raspravljalo o važnim pitanjima za lokalnu društvenu zajednicu u danom trenutku. Promjenom zakonskoga okvira te prestankom djelovanja stvaratelja, gradivo je predmetnoga fonda po službenoj dužnosti iz pismohrane SO Buzet, zajedno s gradivom drugih bivših upravnih tijela s područja Buzeštine, preuzeto u Državni arhiv u Pazinu. Po preuzimanju u Arhiv, gradivo je predmetnoga fonda bilo osnovno sređeno i popisano, a arhivistička je obrada obavljena 2016. godine. Gradivo je sređeno razdiobom na serije, prema sadržaju odnosno području djelatnosti ili funkciji na koju se odnosi: Organizacija i upravljanje, Općenito poslovanje, Uže poslovanje i Financijsko poslovanje.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-03-01

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala