Sumarni inventar fonda Dom starih i nemoćnih Poreč 1947. – 1960.

Autor(i)

  • Jasna Mrkonjić Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

Dom starih i nemoćnih Poreč, sumarni inventar, arhivski fond, 1947. – 1960

Sažetak

Fondom HR-DAPA-262 obuhvaćeno je gradivo nastalo djelovanjem Doma starih i nemoćnih Poreč u razdoblju od 1947. do 1960. godine. Po svršetku Drugog svjetskog rata područje socijalne tematike zauzima značajno mjesto u okolnostima novog društvenog uređenja. Narodna vlast, osnivanjem posebnih socijalnih ustanova, započinje razdoblje organizirane institucionalne skrbi za potrebite, pa tako i za starije i nemoćne osobe. Socijalna su pitanja ulazila u nadležnost Komiteta za socijalno staranje, odnosno Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku, čime su regulirana uža (stručna) pitanja s područja socijalne zaštite. S druge strane, financiranje socijalnih ustanova, pa tako i domova, bilo je u nadležnosti kotarskih, odnosno općinskih i gradskih upravnih tijela. Djelatnost je Doma bila usmjerena na skrb za starije, nemoćne osobe, kojima je trebala stalna pomoć i nadzor drugih osoba. Do preuzimanja u Državni arhiv u Pazinu gradivo se predmetnog fonda nalazilo u pismohrani Skupštine Općine Poreč iz koje je preuzeto 1973. godine, zajedno s gradivom bivših upravnih tijela i likvidiranih gospodarskih subjekata s područja Poreštine. U sumarnom se inventaru na razini Fonda daju informacije o tadašnjim društvenim okolnostima odnosno općem kontekstu koji je utjecao na djelovanje stvaratelja, o stvaratelju i samom gradivu. Poslovi su osnovnog sređivanja i obrade obavljani 1979. godine, dok se arhivističkoj obradi Fonda pristupilo 2016. godine. Niže su razine Fonda oblikovane sukladno sadržaju spisa, odnosno pojedinom području djelatnosti ili funkciji koju su spisi prikazivali. Gradivo je raspoređeno unutar sljedećih serija: Organizacija i upravljanje, Rad i poslovanje, Kadrovski poslovi − radni odnosi i Financijsko-računovodstveno poslovanje. Dio gradiva sadrži osobne podatke te je radi njihove zaštite privremeno nedostupan.

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-04-05

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala