HR-DAPA-540 Bilježnici Poreča 1852/1944 [1947] Sumarni inventar

Autor(i)

  • Markus Leideck Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

bilježništvo, Poreč, Druga austrijska uprava, Talijanska uprava

Sažetak

Višestoljetna tradicija bilježništva na tlu Istre prekinuta je 1821. primjenom austrijske odredbe o sužavanju opsega bilježničkog poslovanja isključivo na razinu sastavljanja prosvjeda mjenica iz 1781. godine. Pravilnikom iz 1850. u Habsburškoj Monarhiji pristupilo se revitalizaciji bilježništva proširujući opseg djelatnosti bilježnika, čime im je omogućeno djelovanje u opsegu prije 1821. godine. U ovom periodu, po uzoru na francuski Loi contenat organisation du notariat, bilježnici su bili dužni voditi neprekinut tekući broj spisa u cijelom vremenu djelovanja unutar jednog bilježničkog kotara te pripadajuće uredske knjige – upisnike i kazala. Nakon sloma Austro-Ugarske 1918. godine, Kraljevina Italija zadržava austrijski bilježnički sustav do 1929. godine kada na područje Istre primjenjuje talijanski zakon o bilježništvu iz 1913. godine koji ostaje na snazi do kraja Drugog svjetskog rata. U ovom razdoblju bilježnici vode zaseban tekući broj za isprave među živima i zaseban za oporuke te također razdvojene uredske knjige. U arhivskom fondu 540 Državnog arhiva u Pazinu Bilježnici Poreča sačuvano je gradivo šestorice bilježnika koji djeluju od 1852. do 1944. godine. Fond je sređen na način da gradivo svakog pojedinog bilježnika tvori zasebnu cjelinu unutar koje su oblikovane niže arhivske jedinice.

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala